Loading the player ...

Wypowiedź: prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Polski system walki z rakiem jest źle zorganizowany i niewystarczająco finansowany, a bez głębokiej reformy organizacyjnej i finansowej czeka go zapaść. Działania naprawcze powinny objąć wszystkie aspekty diagnostyczno-terapeutycznej ścieżki chorego, kształcenie kadr medycznych, rozwój nauki i szkolenia kadr medycznych, edukację społeczną, profilaktykę pierwotną i wtórną, nowoczesne zarządzanie oparte na wiedzy, ekonomiczną efektywność podejmowanych działań i odpowiednie finansowanie. Polska Liga Walki z Rakiem, nową organizacją pozarządowa powstała, aby poprawić sytuację chorych na raka w Polsce. Czy tak się stanie?