Loading the player ...

Wypowiedź: prof. Janusz Ostoja-Zagórski, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Artur Miernik, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim, Lucyna Kopińska, dyrektor regionu bankowości detalicznej w Bydgoszczy

Bankowość to nowa specjalizacja, która pojawi się już w październiku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studenci uczelni poza wiedzą teoretyczną zdobędą też praktyczne doświadczenie. To dzięki współpracy jaką uczelnia nawiązała z bankiem.

Współpraca z Bankiem jako potencjalnym pracodawcą dla naszych studentów, a nade wszystko patronem specjalności przyczyni się do kształtowania nowego profilu absolwenta ekonomii. Dzięki temu, nie tracąc walorów akademickiego studiowania będzie on świadomy znaczenia zjawisk społecznych i ekonomicznych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku usług finansowych – mówi prof. Janusz Ostoja-Zagórski.

Współpraca obejmie tworzenie programów kształcenia oraz bezpośredni kontakt studentów z pracownikami Banku podczas warsztatów i zajęć dydaktycznych. W trakcie trzyletniego cyklu studiów licencjackich, studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk ekonomicznych. Studenci otrzymają również możliwość odbywania płatnych praktyk w placówkach Banku.

Wspólnie z uczelniami regionu bydgoskiego prowadzimy wiele inicjatyw z zakresu edukacji, sportu i kultury. Od kilku lat jesteśmy mecenasem Bydgoskiego Festiwalu Nauki organizowanego przez największą bydgoską uczelnię Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kolejnym krokiem jest utworzenie kierunku studiów ekonomicznych o specjalności bankowej pod patronatem PKO Banku Polskiego. Jego celem jest przygotowywanie studentów do życia zawodowego już na poziomie edukacji akademickiej – dodaje Lucyna Kopińska.

Umowa została podpisana 1 lipca 2015 r. W spotkaniu wzięli udział JM Rektor prof. Janusz Ostoja-Zagórski, prof. dr hab. Anna Koziczak i prof. Sławomir Kamosiński oraz Lucyna Kopińska, dyrektor regionu bankowości detalicznej w Bydgoszczy i Artur Miernik, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim. W ten sposób została rozszerzona współpraca PKO Banku Polskiego z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W przyszłości współpraca Banku z Uczelnią obejmie także inne projekty akademickie umacniające relacje pomiędzy szkolnictwem wyższym a sektorem bankowym.