Loading the player ...

Wypowiedź: Piotr Radek, ekspert PKO Banku Polskiego, kierownik projektu rewitalizacji Rotundy, Jarosław Brzuzy, dyrektor regionu bankowości detalicznej w Warszawie PKO Banku Polskiego

Przeprowadzenie rewitalizacji Rotundy ze względu na zły stan techniczny obiektu. Za dwa lata Rotunda będzie nowoczesnym, inteligentnym obiektem, łączącym funkcje finansowe, społeczne i kulturalne. Klienci mogą korzystać z usług zlokalizowanego w Rotundzie Oddziału PKO Banku Polskiego do 23 grudnia br. Modelowa współpraca ze wszystkimi interesariuszami – mieszkańcami, miastem, organizacjami pozarządowymi.

Projekt, wybrany w międzynarodowym konkursie Changing The Face Rotunda Warsaw 2013, spaja to, co najlepsze w architekturze i funkcjonalności dotychczasowej Rotundy z oczekiwaniami mieszkańców oraz najnowszymi trendami zrównoważonego rozwoju miasta.
Obchodząca w tym roku 50. urodziny Rotunda, jeden z architektonicznych symboli Polski, odzyska swoją świetność.

Zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy Rotunda zawsze była czymś więcej, niż siedzibą Oddziału 3 PKO Banku Polskiego. Przez pół wieku istnienia, wrosła trwale w tkankę miejską, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych symboli stolicy i ulubionych miejsc spotkań warszawiaków. Zachowanie tego unikalnego dziedzictwa było jednym z priorytetów planu kompleksowej rewitalizacji Rotundy.

Zakres oraz skala zmian architektonicznych i funkcjonalnych były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Warszawy, ekspertami oraz organizacjami miejskimi. Ich opinie były wzięte pod uwagę w projekcie architektonicznym, wybranym w ramach siódmej edycji międzynarodowego konkursu Changing The Face Rotunda Warsaw 2013, współorganizowanego przez PKO Bank Polski. Edycję poświęconą Rotundzie wygrała w 2013 roku polska pracownia architektoniczna Gowin&Siuta z Krakowa. Zwycięski projekt przewiduje zachowanie dotychczasowego kształtu, wielkości i elementów charakterystycznych dla architektury modernizmu.

Rewitalizacja Rotundy PKO Banku Polskiego – obsługa klientów

– Rotunda to jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektonicznie symboli naszego kraju. Do projektu rewitalizacji budynku zaprosiliśmy wszystkich interesariuszy, a wyniki konsultacji społecznych zostały uwzględnione w wytycznych konkursu architektonicznego. Jego zwycięzcy – pracownia architektoniczna Gowin&Siuta – zaprojektowali formę oraz funkcje Rotundy, pozwalając jej efektywnie pełnić rolę obiektu bankowego łącząc z miejscem na funkcje społeczne i zachowując światowe wymogi zrównoważonego budownictwa – mówi Jacek Paszkiet, dyrektor Centrum Administracji PKO Banku Polskiego.

W grudniu br. PKO Bank Polski wyłoni generalnego wykonawcę projektu. Prace budowlane rozpoczną się w styczniu 2017 roku i potrwają dwa lata. W trakcie rewitalizacji, klienci Banku będą obsługiwani w innych palcówkach zlokalizowanych w centrum miasta. W okolicy Rotundy pojawią się dwa bankomaty mobilne.

Start rewitalizacji Rotundy PKO Banku Polskiego

Tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenie wybuchu budynku w lutym 1979 roku pozostanie w okolicach budynku przez cały okres realizacji inwestycji.

Projekt rewitalizacji Rotundy został podzielony na trzy etapy:

I etap – KONSULTACJE SPOŁECZNE (2013)

Konsultacje społeczne poświęcone przyszłemu wyglądowi i przeznaczeniu Rotundy przybrały bezprecedensowy w historii współczesnej Warszawy rozmiar. Rekordowa liczba – ponad 10 tys. wypełnionych ankiet – tylko potwierdziła niezwykłą emocjonalną więź mieszkańców Warszawy z tym miejscem. W ramach konsultacji przeprowadzono także kilkadziesiąt innych wydarzeń – paneli dyskusyjnych, warsztatów dla mieszkańców, obserwacji i wywiadów.

Efektem konsultacji było wypracowanie wizji Rotundy, jako wielofunkcyjnego, regularnie odwiedzanego miejsca. Oferta Rotundy powinna wpisywać się w rytm miasta, dostosowując funkcje i treści do pór roku czy ważnych wydarzeń w życiu miasta.

Konsultacje prowadzone były dwutorowo:

1) marzec – kwiecień: panele eksperckie poświęcone historii budynku, jego roli oraz funkcjom społecznym. W debatach wzięli udział przedstawiciele organizacji architektów, władz lokalnych i samorządowych, firm badawczych (m.in.: Centrum Architektury, Fundacji Bęc Zmiana, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Forum Rozwoju Warszawy, Polish Green Building Council, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz firmy DuPont).

kwiecień – maj: konsultacje z mieszkańcami. W ankiecie (elektronicznej oraz papierowej – dostępnej w oddziałach Banku) swoimi pomysłami podzieliło się ponad 10 tys. osób. Konsultacje obejmowały także warsztaty z mieszkańcami, obserwacje pod Rotundą oraz wywiady z warszawiakami. Konsultacje przyniosły około 1500 pomysłów na nowe funkcje Rotundy. Przewijał się postulat wielofunkcyjności, a najczęściej wskazywane były: multimedialny punkt informacyjny o wydarzeniach kulturalnych, miejsce odpoczynku i spotkań, galeria sztuki i kawiarnia.

II etap – MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY (2013)

Międzynarodowy konkurs architektoniczny Changing The Face 2013 Rotunda Warsaw spotkał się z ogromnym zainteresowaniem architektów z 79 krajów świata, którzy nadesłali 214 projektów rewitalizacji. Zwycięską koncepcję przedstawił polski zespół Gowin&Siuta.

Changing The Face to prestiżowy międzynarodowy konkurs architektoniczny, w ramach którego architekci mogą uwolnić wodze wyobraźni, przeprojektowując charakterystyczny dla światowych metropolii budynek. Changing The Face gościł już m.in. w Rzymie i Bukareszcie. W 2013 roku oczy całego architektonicznego świata zwrócone były na Warszawę i Rotundę. Współorganizatorami polskiej edycji konkursu był PKO Bank Polski oraz warszawski oddział SARP, Polish Green Building Council, architizer.com i firma DuPont. W konkursie zarejestrowało się 1040 zespołów z 79 krajów i nadesłano 214 projektów. Do drugiego etapu wybrano 10 finalistów.

Celem konkursu było wyłonienie projektu rewitalizacji budynku Rotundy (z zachowaniem jej dotychczasowego kształtu) oraz stworzenie przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej o jak najwyższym standardzie użytkowym i estetycznym. Duży nacisk położono na wykorzystanie standardów budownictwa zrównoważonego oraz integrację budynku Rotundy z jej otoczeniem.

Zwycięski projekt przywraca unikalne walory pierwotnego projektu Rotundy, wzbogacając go o nowoczesne, inteligentne funkcje i rozwiązania, z uwzględnieniem oczekiwań zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Posadzka placu z regularną siatką podziałów sięgająca do ul. Widok wyeksponuje budynek Banku; całość uzupełni zieleń. Oryginalny system oświetlenia – „świetlny sufit” – wprowadzi kameralną skalę wnętrza urbanistycznego, nawiązując do dawnej wysokości wiat w pasażu Wiecha.

Funkcje bankowe w zrewitalizowanym budynku Rotundy zostaną zlokalizowane na parterze i w podziemiu. Funkcję przestrzeni publicznej będzie pełnił „Salon Miejski”, obejmujący całe pierwsze piętro budynku. Ponad 500 m2 „Salonu Miejskiego” pozwoli zrealizować pomysły zgłaszane przez mieszkańców, jak: multimedialny punkt informacji o wydarzeniach kulturalnych, miejsce odpoczynku i spotkań, galeria sztuki i kawiarnia.

III etap – REALIZACJA INWESTYCJI

1 lutego 2016 roku, Bank otrzymał pozwolenie na prace budowlane. Obecnie trwa proces wyłaniania generalnego wykonawcy projektu. Prace budowlane rozpoczną się w styczniu 2017 roku.

23 listopada br. Bank rozpocznie wysyłkę listów do ponad 32 tys. klientów Oddziału 3 PKO Banku Polskiego w Rotundzie informujących o terminie zamknięcia oddziału oraz miejscach obsługi w czasie realizacji inwestycji. W wybranych placówkach w ścisłym centrum (Oddział 1, 112 i 9) zwiększona zostanie liczba doradców i kasjerów. Klienci mogą składać wszystkie dyspozycje w dowolnie wybranym Oddziale Banku. Przed budynkiem Rotundy zostaną ustawione dwa bankomaty mobilne.

Rys historyczny Rotundy:

lata 60. – zespół prof. Karpińskiego tworzy koncepcję budynku Rotundy, jako zwieńczenia Pasażu Wiecha (w ramach projektu Ściany Wschodniej);
1966 – Rotunda zostaje oddana do użytku. Zachwyt odwiedzających budzi nowoczesna, ażurowa konstrukcja zapewniająca budynkowi transparentność (w środku widać było konstrukcję dachu, charakterystyczny sferyczny sufit budynku)
15.02.1979 – wybuch gazu pozbawia życia 49 osób i niszczy budynek. Otwarta ponownie w październiku Rotunda traci swój unikalny, otwarty charakter.
2009 – PKO Bank Polski ogłasza i rozstrzyga konkurs na Nową Rotundę. Protesty społeczne zmuszają Bank do wycofania się z realizacji projektu.
2011 – Bank, we współpracy z DuPont, organizatorem cyklu konkursów Changing The Face, rozpoczyna prace nad koncepcją międzynarodowego konkursu architektonicznego.
kwiecień – maj 2013 – ruszają szerokie konsultacje społeczne.
listopad 2013 – konkurs Changing The Face 2013 Rotunda Warsaw wygrywa krakowskie biuro Gowin&Siuta.
1 lutego 2016 – PKO Bank Polski otrzymuje decyzję o pozwoleniu na prace budowlane.
grudzień 2016 – PKO Bank Polski wyłania generalnego wykonawcę inwestycji.
23 grudnia 2016 – to ostatni dzień obsługi klientów w Oddziale Rotunda.
styczeń 2017 – ruszają prace budowlane.
Za dwa lata – nowa Rotunda zostaje oddana do użytku klientów Banku, mieszkańców Warszawy i turystów