Loading the player ...

Ropa gorsza od benzyny? Badanie jakości paliwa

Wypowiedź: Anna Janiszewska, dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej

Departament Inspekcji Handlowej zbadał ponad 2 tysiące próbek paliwa, czyli benzynę, olej napędowy, gaz LPG i olej opałowy. Wyniki są nie zadowalające. Część próbek pobrana z ok. 400 stacji benzynowych nie spełniała wymogów jakościowych.

Płynem, który najmniej spełniał wymogi jakościowe okazał się olej napędowy, bo tam co 10 próbka była kwestionowana przez Departament. Sprawdzana była odporność na utlenianie, skład frakcyjny, zawartość siarki i temperatura zapłonu. Takie badania są przeprowadzane od 9 lat. Od kilku, możemy zaobserwować, że olej napędowy wypada gorzej w porównaniu do innych płynów. Porównując go np. z benzyną, gdzie jego jakoś została zakwestionowana poniżej 2%. Takie działania sprawiły, że ilość kwestionowanych próbek paliwa została zmniejszona z 30% na poziom poniżej 10%. Jeśli takie paliwo uszkodzi nam samochód, możemy zwrócić się ze skargą do właściciela stacji benzynowej. Jeśli sprzedawca nie zgodzi się z naszymi zarzutami, można wytoczyć mu sprawę sądową. Warto również zawiadomić Inspekcję Handlową, która podejmie odpowiednie kroki w zaistniałej sytuacji.