Loading the player ...

Wypowiedź: Barbara Kardynia, adwokat.

Oświadczenie Roberta Szustkowskiego:

„Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie przeciwko Janowi Śpiewakowi i Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze, nakazał usunięcie wizerunku Roberta Szustkowskiego z Mapy Dzikiej Reprywatyzacji. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy uznał, iż Robert Szustkowski nie brał udziału w aferze reprywatyzacyjnej, ani dzikiej reprywatyzacji i nie dopuścił się żadnych działań niezgodnych z prawem.

Sąd nakazał Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze usunięcie wizerunku przedsiębiorcy z Warszawskiej Mapy Dzikiej Reprywatyzacji w terminie 14 dni.

Sąd w dniu 22.11.2017 rozpatrywał powództwo w sprawie zniesławienia do jakiego miało dojść względem osoby Roberta Szustkowskiego.”