Loading the player ...

Wypowiedź: Krzysztof Stanczykiewicz, manager SSC/BPO HRK S.A.

Zmiany zawodowe połączone ze zmianą miejsca zamieszkania mogą okazać się dla kandydata sporym wyzwaniem. Jednak współcześni pracownicy bardziej niż warunki zatrudnienia cenią sobie możliwość rozwoju zawodowego. Ta stanowi silną motywację do przeprowadzki dla 86% kandydatów z branży SSC/BPO. Firmy coraz częściej oferują pakiety relokacyjne, które mają ułatwić kandydatom zarówno przeprowadzkę, jak i późniejsze przystosowanie się do nowego otoczenia.

Jeszcze kilka lat temu z mobilnością zawodową kojarzone były głównie wyjazdy zagraniczne. Obecnie obserwujemy bardzo intensywny wzrost mobilności regionalnej – nie tylko pomiędzy miastami, ale także województwami. Tym czasem jedną z podstawowych opcji stało się prowadzenie procesów rekrutacyjnych obejmujących zasięgiem ogólnokrajowym. Związane jest to z deficytem specjalistów na poszczególnych obszarach, pracodawcy nie ograniczają się do poszukiwań kadry wyłącznie w najbliższym otoczeniu organizacji. Z drugiej strony potencjalni kandydaci chętnie korzystają z tego typu ofert, są otwarci na zmiany zawodowe, w tym także przeprowadzkę do innej miejscowości.

– Ostatnio przeprowadziliśmy badania, z którego wynika że 63% osób, które są zainteresowanie zmiana pracy nie jest dla nich problemem przeprowadzka. Oczywiście na ten fakt nakłada się wiele innych czynników, które motywują pracownika do zmiany pracy. Czynniki motywujące kandydatów do zmiany pracy to przede wszystkim wyższe wynagrodzenie. Ma bardzo duży wpływ czy chcemy zmienić pracę czy nie i miejsce zamieszkania również. Kolejnym czynnikiem dosyć istotnym jest rozwój, czy w danej strukturze pracownik będzie mógł się rozwijać ważnym tez aspektem są kwestie rodzinne, osobiste. Czy w danym nowym miejscu gdzie pracodawca próbuje ściągnąć kandydata, czy będzie miał kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. – przekonuje Krzysztof Stanczykiewicz, manager SSC/BPO HRK S.A.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o ewentualnej przeprowadzce kandydaci dokonują szczegółowych kalkulacji związanych z możliwościami, jakie niesie ze sobą decyzja o wyjeździe. Nie ułatwiają tego różnego rodzaju obawy, między innymi przed utratą dopiero co pozyskanego zatrudnienia. Z drugiej strony, tendencja do podejmowania tego typy wyzwań coraz silniejsza, zwłaszcza w obszarach, w których ilość specjalistów jest ograniczona, czyli w sektorze SSC/BPO. Nie mówimy tu wyłącznie o przeprowadzkach zainteresowanie kandydatów na relokację dotyczy również mobilności czasowej (praca w tygodniu, powrót do domu na weekend). Z obserwacji konsultantów zespołu HRK SSC/BPO wynika, że coraz częściej kandydaci sami sugerują pracodawcom otwartość na relokację, w tym możliwość pracy w strukturach firmy poza granicami Polski.

Choć może się wydawać, że młode osoby bez zobowiązań są bardziej otwarte na relokację, wyniki badania przeprowadzonego przez SSC/BPO HRK pokazują, iż wiek kandydatów nie ma większego znaczenia przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy i miejsca zamieszkania. zainteresowanie relokacją jest równie wysokie wśród osób będących na starcie drogi zawodowej, jak i tych z wieloletnim doświadczeniem. Wśród respondentów w wieku poniżej 33 roku życia aż 67% zdecydowałoby się na przeprowadzkę związaną ze zmianą pracy, podczas gdy wśród osób pomiędzy 34 a 50 rokiem życia gotowość na zmianę miejsca zamieszkania wykazało 57%.

Pracodawcy wychodzą z założenia że trzeba pomagać dobrym kandydatom do zmiany miejsca zamieszkania, ale to tez musi wyjść od kandydata, że jest taka potrzeba. – mówi newsrm.tv K. Stanczykiewicz.

Doświadczeni specjaliści byli w cenie od zawsze i niezależnie od sytuacji na rynku pracy mogli liczyć na satysfakcjonujące warunki zatrudnienia. Obecnie jednak oferta wysokich zarobków nie jest gwarancją, że kandydat przyjmie daną ofertę. Dużą role odgrywa między innymi na kultura organizacyjna firmy, czyli wszystko to, co tworzy środowisko pracy. Na znaczeniu zyskują chociażby styl zarządzania, zachowania pracowników oraz przełożonych. Kandydaci ceniąc sobie komfort psychiczny, chcą pracować w środowisku, które charakteryzuje pro-pracowniczy styl zarządzania, pozbawiony nadmiernego stresu i nieustannej presji na wynik.

Ważną w tym rolę odgrywają: lokalizacja firmy i odległość od miejsca zamieszkania, oferowane pakiety benefitów, żłobki/punkty przedszkole, szkoły w najbliższym otoczeniu firmy, ofertę szkoleniową, możliwość pracy zdalnej, elastyczny czas pracy, atmosferę pracy oraz wyposażenie i wystrój biura.

Współcześni pracownicy bardziej niż warunki zatrudnienia cenią sobie możliwość rozwoju zawodowego. Ta stanowi silną motywację do przeprowadzki dla 86% kandydatów z branży SSC/BPO, a tylko dla 6% nie ma znaczenia. Dla porównania rodzaj oferowanej przez pracodawcę formy zatrudnienia ma znaczenie dla 64% kandydatów.

Potrzebę zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym uczestnicy badania przeprowadzonego przez zespół HRK SSC/BPO również ocenili wysoko. Dla 73% odpowiedni poziom work-life balance może stanowić motywację do podjęcia decyzji o rozpoczęciu pracy w danej organizacji i związanej z tym przeprowadzką do innego miasta.

Z tych mniej standardowych opcji wsparcia ze strony pracodawcy 69% ankietowanych uznało, że dodatkową motywacją do relokacji byłą by przeprowadzce, czyli pomoc w wynajmie mieszkania i opłacenie pierwszych tygodni wynajmu. Z kolei 64% respondentów wskazało sfinansowanie przeprowadzki przez firmę, jako silnie motywujący argument. Nie bez znaczenia byłoby również wsparcie zawodowe w znalezieniu pracy dla partnera/parterki nowego pracownika – tak uważa 55% ankietowanych.