Loading the player ...

Rak płuc jest najczęstszym nowotworem w Polsce. Jest również najczęstszym nowotworem, na który chorują mężczyźni oraz najczęstszą przyczyną zgonu kobiet. Polska odnosi pewne sukcesy jeśli chodzi o epidemiologię. Obserwujemy spadek zachorowalności u mężczyzn. Jednak to nie znaczy, że problem jest mały. Nadal co roku na raka płuc choruje ponad 20 tysięcy osób w Polsce.

Wypowiedź: prof. dr hab. n. med. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii

Zmniejsza się częstość palenia tytoniu u mężczyzn, natomiast ten korzystny trend nie występuje u kobiet. Z kolei, porównując Polskę do innych krajów europejskich, jedynie na Węgrzech występują wyższe wskaźniki zachorowalności na raka płuca.

Sposoby walki z rakiem płuca

Według naszej ekspertki, prof. Joanny Didkowskiej, najważniejsze jest ograniczenie palenia tytoniu. Tutaj istotne są wszelkie działania, między innymi podwyższanie akcyzy i, przede wszystkim, edukacja społeczeństwa.

Ogromne znaczenie ma wczesna diagnostyka i prawidłowe leczenie, które aktualnie w Polsce jest nieporównywalne z tym, co było 10 lat temu.

– Pacjenci mają dzisiaj szansę leczenia, ważne jest, by byli świadomi zagrożeń związanych z paleniem papierosów i ryzykiem zachorowania, jeśli kiedykolwiek palili papierosy – podkreśla prof. Didkowska.