Loading the player ...

Wypowiedź: Edyta Szymczak, prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Na miesiąc przed wejściem w życie zmian do Ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  do rejestrów zaczęło trafiać coraz więcej spraw dotyczących zadłużenia np. z tytułu zaległych alimentów. Po zmianie przepisów do Rejestru Dłużników ERIF ośrodki alimentacyjne i sądy dopisały o ponad 500 proc. więcej spraw w porównaniu do tych, jakie trafiały wcześniej w ciągu miesiąca w 2015 roku.

– W Rejestrze Dłużników ERIF mamy ponad 100 tysięcy spraw dotyczących samego tylko zadłużenia alimentacyjnego – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Nowi klienci stale się zgłaszają. Tylko przez kilka pierwszych dni lipca zgłosiło się do nas ponad 100 nowych ośrodków alimentacyjnych i sądów w Polsce, które będą dopisywać do BIG dane o osobach zadłużonych. Wolumen, jakiego spodziewamy się na pewno będzie istotny. Szacujemy, że jeszcze w 2015 roku przekroczy kilkadziesiąt tysięcy nowych danych wynikających z tych tytułów prawnych.

Od 1 lipca 2015 roku dane o dłużnikach alimentacyjnych i z tytułu pieczy zastępczej trafiają do wszystkich czterech działających w Polsce biur informacji gospodarczej, a nie tylko do wybranego, jak miało to miejsce wcześniej. Do zgłaszania dłużników do baz BIG są ustawowo zobowiązane również sądy występujące w roli wierzyciela, a działające w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi (Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 20 marca 2015 r. Dz. U., Poz. 396) również sądy w Polsce od 1 lipca br. są ustawowo zobowiązane do przekazywania danych o zadłużeniu do wszystkich funkcjonujących w Polsce biur informacji gospodarczej.

Sądy będą dopisywać dłużników m.in. z tytułów nieuiszczonej grzywny, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwot pieniężnych stanowiących przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnych kar porządkowych. Co więcej, przekazywanie tych informacji odbywa się bez konieczności zawarcia umowy, bowiem podstawę prawną stanowi wskazana powyżej Ustawa.

– Będzie to uciążliwa sankcja dla osoby zadłużonej. Musi ona liczyć się z tym, że na przykład nie płacąc orzeczonych  grzywien w postępowaniach sądowych, nie płacąc kar pieniężnych orzeczonych w tychże postępowaniach, czy nie płacąc alimentów trafi do Biura Informacji Gospodarczej – dodaje Edyta Szymczak.

Negatywne dane w BIG mogą bowiem wpłynąć na odmowę kredytu lub pożyczki, a nawet zakupów na raty.

W Polsce funkcjonują 4 biura informacji gospodarczej. Do ich głównych zadań należy przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie pozytywnych oraz negatywnych informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej konsumentów, a także przedsiębiorców. Większość informacji znajdujących się w bazach BIG pochodzi od przedsiębiorców, którzy przekazują je na zasadach fakultatywnych na podstawie umowy zawartej z jednym lub większą ilością biur. Również konsumenci mogą przekazywać informacje gospodarcze o zobowiązaniach stwierdzonych tytułami wykonawczymi.