Loading the player ...

Wypowiedź: Kuba Jugo, właściciel JJ Communications.

W pracy wśród współpracowników można zaobserwować różne typy osobowości. Z jednej strony są to osoby przesadnie skromne, które wykonują swoją pracę, natomiast nie chwalą się nią. Ten typ osobowości nie opowiada o swoich sukcesach zarówno pracodawcy, przełożonemu jak i współpracownikom. Z drugiej strony pojawiają się osoby zbyt „głośne”. Ten typ nadmiernie stara się opowiadać o swoich sukcesach, nawet gdy to czasami  jest niezgodne z prawdą. Która z tych postaw jest korzystniejsza?

– Ważne jest to żeby znaleźć balans między tymi dwoma sposobami komunikowania się w pracy. Kluczowe jest to żeby rzetelnie wykonywać swoją pracę, ale z drugiej strony nie ukrywać jej. Wystarczy przesłać maile z bardziej znaczącymi sukcesami czy to do przełożonego czy do swoich współpracowników. Ważne jest też poruszanie w kuluarowych rozmowach takich tematów – mówi newsrm.tv Kuba Jugo, właściciel JJ Communications.

W pracy ważna jest też aparycja, to jak jesteśmy widziani. Tutaj jednak nie ma reguły. W zależy to od branży, w której pracujemy oraz samej firmy. Powinniśmy dostosować się do środowiska pracy np. w branży marketingowej atmosfera jest zwykle luźniejsza i nie ma konieczności chodzenia do pracy „pod krawatem”. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w firmach finansowych, korporacjach, kancelariach prawniczych. Ważne jest, aby wyczuć środowisko i postarać się dostosować do tego jak widzą nas klienci, współpracownicy i szef.