Loading the player ...

Wypowiedź: Marcin Borowiecki, dyrektor zarządzający Wonga w Polsce

22% Polaków nie posiada dostępu do podstawowych usług finansowych, co plasuje Polskę w grupie krajów o najwyższym poziomie wykluczenia finansowego w Unii Europejskiej (obok Bułgarii, Rumunii i Węgier). Około 30% Polaków nie posiada dostępu do podstawowych produktów bankowych. Jednocześnie, jak wynika z badań OECD/INFE, Polska ma jeden z najniższych poziomów wiedzy finansowej wśród 14 badanych krajów, m.in. Republiki Czeskiej, Węgier, Niemiec i Estonii.
Dostrzegamy problemy konsumentów na rynku pożyczek – przekredytowanie, stosowanie niewłaściwych produktów pożyczkowych, czy nieznajomość zasad bezpieczeństwa online. Wynikają one ze złych decyzji, a te z niewiedzy” – mówi Marcin Borowiecki, dyrektor zarządzający Wonga w Polsce.