Loading the player ...

Wypowiedź: Magdalena Rowecka, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE

Już za trzy lata najlepsze polskie szkoły średnie mogą być dostępne tylko dla dzieci z zamożnych rodzin – ostrzega Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Powód?  Od 2018 roku wyniki testu z języka obcego w na egzaminie gimnazjalnym będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Ubiegłoroczne wyniki testów językowych w gimnazjach pokazały, że zdecydowana większość uczniów radzi sobie z językiem obcym bardzo słabo. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE alarmuje, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, polskim dzieciom grozi analfabetyzm językowy, który utrudni im zdobycie silnej pozycji na rynku pracy.

„Wyniki naszych gimnazjalistów są zatrważające. Pokazują, że system nauczania języków obcych w szkołach publicznych jest niewydolny. Problem w dużej mierze wynika ze zbyt dużej liczebności grup na zajęciach językowych.Klasy liczące do 23 dzieci nie są dzielone na grupy. To uniemożliwia nauczycielom efektywne nauczanie, np. poprzez konwersacje czy wykonywanie ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu. Dzieci przede wszystkim rozwiązują zadania gramatyczne – a to zbyt mało, żeby zacząć sprawnie porozumiewać się w języku obcym. Ponadto nauczyciele zwykle nie mają dostępu do nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, które uatrakcyjniają naukę języków obcych”, podkreśla Jacek Członkowski, Prezes Zarządu PASE.

Wyniki testów gimnazjalnych z języków obcych różnią się od tych osiąganych przez uczniów w innych przedmiotach. Z testami z języka polskiego, przyrody, historii  – a nawet z uważanej za trudną matematyki, gimnazjaliści radzą sobie znacznie lepiej. PASE wskazuje, że specyfika nauki języków obcych jest zupełnie inna niż „tradycyjnych” przedmiotów wykładanych w szkołach.