Loading the player ...

Wypowiedź: Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM).

Polski przemysł meblarski należy do ścisłego grona liderów produkcji mebli na świecie. Oficjalne dane statystyczne zbierane z poszczególnych państw wskazują, że w ostatnich latach Polska awansowała z 10 miejsca na pozycję 6 na świecie w produkcji mebli w ujęciu wartościowym. Mimo, że sprzedajemy coraz więcej, to na naszych meblach nie zarabiamy tak dużo jak inni.

– My jako branża przy tak bardzo dobrych wynikach nie osiągamy dużych marż na naszych meblach. To trzeba poprawić i nad tym branża będzie pracowała w najbliższym czasie – mówi newsrm.tv Michał Strzelecki, dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM).

Pomimo, że polski przemysł meblarski należy do ścisłego grona liderów produkcji i eksportu mebli na świecie, nie potrafimy wykształcić silnych marek polskich produktów, a w konsekwencji prowadzi to do niższej marży na produkty.  Jednym z rozwiązań mogących odwrócić zaistniałą sytuację jest tworzenie wartości dodanej do produktów – chociażby poprzez rozwój B+R. W dłużej perspektywie doprowadzi to do uzyskania przewagi na konkurencyjną.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży meblarskiej determinowane jest wpływami otoczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Rola i znaczenie poszczególnych czynników egzogenicznych i endogenicznych dla rozwoju branży jest wysoce zróżnicowane. OIGPM wymienia kilka barier ograniczających rozwój tego sektora:

  • Popyt na regionalnym lub lokalnym rynku
  • Bariery innowacyjne i technologiczne
  • Brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy
  • Nieelastyczne prawo pracy
  • Brak możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia
  • Skomplikowane i niejasne procedury administracyjne
  • Konkurencja ze strony firm działających w szarej strefie
  • Wysokie obciążenia podatkowe – głównie brak przejrzystości podatków pośrednich (VAT)

Na podium rankingu znajdują się Chiny z produkcją mebli o wartości blisko 160 mld euro. II miejsce zajęły Stany Zjednoczone z rezultatem powyżej 35 mld euro. Z kolei dwa następne miejsca wśród dziesięciu najważniejszych producentów mebli należą do krajów europejskich: Niemcy (16,9 mld euro) oraz Włochy (15 mld euro). Następne 5 i 6 miejsce należą do Indii i Polski z wynikiem odpowiednio 11,4 mld euro i 9,2 mld euro. W 2014 r. Japonia spadła z miejsca 6 na 7 z wynikiem 7,7 mld euro. Do Top 10 producentów mebli na świecie dołączyła w 2014 r. Wielka Brytania zajmując ósme miejsce w rankingu. Wielka Brytania w tym czasie wyprodukowała meble o wartości 7,3 mld euro.

O znaczeniu polskiej branży meblarskiej w kontekście światowym mówi również wysokie miejsce w rankingu wartości (9,99 mld USD ) i wolumenu (3,29 mln ton) eksportowanych mebli w 2015 r. Wypracowane wyniki plasują Polskę na 4. i 2. miejscu odpowiednio w ujęciu wartościowym i wolumenu eksportowanych mebli. Według danych ONZ pod względem wartościowym w eksporcie Polskę w 2015 r. wyprzedziły Chiny (61,47 mld USD), Niemcy (12,23 mld USD) i Włochy (10,63 mld USD).

Meble to czwarta największa grupa towarów eksportowanych z Polski, a zarazem meble to najważniejsza grupa pod względem salda w obrotach zagranicznych w 2016 r., które wyniosło +34,6 mld złotych. Zgodnie z danymi Eurostatu eksport mebli z Polski w 2015 roku zwiększył się o 10 pkt. proc. i wyniósł 8,812 mld euro. Według szacunków w 2016 r. wartość eksportowanych mebli będzie kolejny raz rekordowa i wyniesie 9,56 mld euro. Wzrostowi eksportu towarzyszył także wzrost importu, który w 2015 roku zwiększył się o 15 proc. do 1,5 mld euro.

Największą grupą eksportowanych mebli z Polski w statystyce eksportowej są  niezmiennie elementy meblowe, które można w dużej mierze utożsamiać z meblami do samodzielnego montażu. Ich szacunkowa wartość w 2016 roku wynosiła ponad 2,7 mld euro, a udział w eksporcie wyniósł 29,25%. Kolejnymi w rankingu grupami, podobnie jak przed rokiem, są meble tapicerowane oraz meble do jadalni i salonu, których wartość przekroczyła odpowiednio 2,57 mld euro oraz 1,8 mld euro. Kolejna grupa, a mianowicie meble do sypialni, w eksporcie ma około 2,9 krotnie mniejszą wartość od poprzedniej grupy, to znaczy ich wartość wynosi 613 mln euro.

Wartość produkcji mebli w 2016 roku według szacunków osiągnęła poziom 42,45 mld zł (łącznie z firmami mikro), co oznacza wzrost o 8 proc. wobec 2015 r. i jednocześnie stanowi kolejny rekord.