Loading the player ...

Wypowiedź: Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP.

Bieżący klimat koniunktury gospodarczej w Polsce pozostaje dobry, jednak wśród przedsiębiorców gwałtownie narasta niepewność oraz obawy o przyszłość. Wskaźnik dotyczący oczekiwań na kolejne 6 miesięcy spadał w grudniu w rekordowym tempie, osiągając najniższy poziom w dotychczasowej historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W grudniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,1 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 117,4 pkt w listopadzie. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 110,3 pkt w poprzednim miesiącu do 102,2 pkt w grudniu.

– Przedsiębiorcy obawiają się dość szybkiego, dość dramatycznego spadku tempa poprawy swojej sytuacji. Oznacza to, że polskie firmy dość mocno obawiają się o swoją przyszłość. Warunki zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę światową, jak również politykę gospodarczą w kraju stają się coraz bardziej niepewne. Co skłania polskich przedsiębiorców do podejmowania coraz to bardziej ostrożnych działań, co może przyczynić się także do ograniczenia planów inwestycyjnych – mówi newsrm.tv Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP.

Po trzech miesiącach systematycznego wzrostu, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej ponownie zaczyna się obniżać, nadal jednak utrzymując się na stosunkowo wysokim poziomie, sygnalizując dalszą – choć mniej dynamiczną niż w listopadzie – poprawę koniunktury gospodarczej. W zakresie oczekiwań na przyszłość, odwrócenie pozytywnego trendu nastąpiło już w lipcu bieżącego roku . W grudniu tendencje te w jeszcze większym stopniu przybrały na sile, o czym świadczy to, że subindeks oceny sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższego półrocza zanotował największy spadek w dotychczasowej historii badania, osiągając jednocześnie najniższy poziom od marca 2014 r. Nie można wykluczać, że już na początku nadchodzącego roku więcej przedsiębiorców będzie spodziewać się pogorszenia wyników ekonomicznych swoich firm niż ich polepszenia. Utrzymujące się obawy o osłabienie koniunktury na świecie oraz niepewność co dalszego kierunku prowadzonej w kraju polityki gospodarczej mogą niekorzystnie odbić się na dynamice nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, czego konsekwencją byłoby ograniczenie tempa tworzenia nowych miejsc pracy oraz wolniejszy wzrost polskiej gospodarki.

W porównaniu z listopadem b.r., największej poprawie uległa sytuacja przedsiębiorstw transportowych i budowlanych. W obu tych grupach firm dominują zarazem bardzo pesymistyczne prognozy na najbliższe półrocze. Względnie neutralnie prezentowała się natomiast sytuacja przemysłu oraz handlu, podczas gdy sektor finansowy sygnalizuje pogorszenie warunków biznesowych w krótkiej i dłuższej perspektywie czasowej. Grudzień był najgorszym miesiącem dla średnich firm. Podobnie jak w przypadku większości poprzednich odczytów najlepiej radziły sobie największe podmioty gospodarcze. Sytuacja ekonomiczna małych przedsiębiorstw nadal poprawia się w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak wśród najmniejszych przedsiębiorców przeważają pesymistyczne prognozy na przyszłość.