Loading the player ...

Wypowiedź:  dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Już 5 marca 2018 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbędzie się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Minister Zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Dzięki medycynie personalizowanej leczony jest pacjent z konkretnym przebiegiem choroby, a nie choroba w ujęciu uniwersalnym, dzięki niej chory ma wyższe szanse na „wyjście z choroby”. Indywidualne podejście do pacjenta wzbudza jego zaufanie i przyspiesza proces leczenia.

Ponad jedna czwarta wszystkich nowych leków, zatwierdzonych przez FDA, to leki medycyny personalizowanej, a w ciągu najbliższych pięciu lat ich liczba wzrośnie aż o 69%, zaś ponad 40% wszystkich leków będących aktualnie w opracowaniu to leki personalizowane. Medycyna personalizowana to nowatorskie podejście do opieki zdrowotnej, które w proponowanych rozwiązaniach uwzględnia najbardziej aktualną wiedzę z zakresu mechanizmów komórkowych i molekularnych, różnicujących przyczyny i przebieg danej choroby oraz indywidualną, pogłębioną charakterystykę pacjentów. Medycyna personalizowana skupiona na największych wyzwaniach chorób cywilizacyjnych, wspiera leczenie pacjentów onkologicznych.

„Onkologia jest takim obszarem medycyny, w którym widzimy ogromną poprawę, szczególnie poprawę w całkowitych przeżyciach, czyli wydłużenie czasu życia pacjentów. Przykładowo czerniak kiedyś był chorobą praktycznie nieuleczalną. W tej chwili wydłużamy czas przeżycia o kilkanaście miesięcy. Drugim nowotworem jest rak nerki – standardowa chemioterapia była nieskuteczna, nie było dobrej opcji leczenia. Leczenie celowane, które prowadzimy od ponad  kilku lat daje nam możliwość powstrzymania tej choroby, na stabilizację oraz zmniejszenie objawów. To wszystko jest możliwe właśnie m.in. dzięki medycynie personalizowanej” – mówi Newsrm.tv dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju idei medycyny personalizowanej. Dzięki odpowiednim testom genetycznym można dzisiaj zapobiec rozwojowi raka piersi i jajnika u nosicielek mutacji BRCA, skutecznie leczyć agresywne nowotwory piersi z nadekspresją czynnika HER2, zmienić perspektywy pacjentów chorych na raka płuca z mutacją w genie EGFR czy ALK, zapobiec skutkom dziedzicznej hipercholesterolemii u nosicieli mutacji w genie receptora LDL, czy też określić która pacjentka dobrze odpowie na chemioterapię, a który pacjent metabolizuje leki w sposób powodujący niepożądane efekty uboczne – są to jedynie wybrane zastosowania medycyny personalizowanej w praktyce klinicznej.

Organizowane co roku Forum Medycyny Personalizowanej na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń w obszarze polityki zdrowotnej. Celem spotkania jest analiza konkretnych zagadnień medycyny personalizowanej z perspektywy poszczególnych uczestników systemu – płatnika, osób zarządzających szpitalami, lekarzy i pacjentów. W jednym miejscu spotkają się osoby zaangażowane w rozwój medycyny personalizowanej nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dla uczestników dostępne są na stronie internetowej www.mfmp.pl.