Loading the player ...

Wypowiedź: prof. Wojciech Burszta, SWPS, ekspert akcji Paczki Wdzięczności

Dziękowanie i okazywanie wdzięczności wydaje nam się działaniem oczywistym. Jednak jak pokazują ostatnie badania przeprowadzone dla marki Prima, Polakom brakuje w codziennym życiu okazywania wdzięczności. Uważa tak aż 70% respondentów. Tyle samo ankietowanych  zwraca uwagę na fakt, że dzięki otrzymywanym podziękowaniom poprawia się ich samopoczucie.

Każdy z nas na pytanie, czy w kontaktach społecznych używa słowa „dziękuję”, odpowie „tak”. Potwierdza to raport  z którego wynika, że prawie 98% badanych dziękuje za każdym razem, gdy otrzyma pomoc lub ktoś wyświadczy im przysługę. O tym dlaczego Polakom w codziennym życiu brakuje okazywania wdzięczności powiedział newsrm.tv prof. Wojciech Burszta, SWPS, ekspert akcji Paczki Wdzięczności.