Loading the player ...

Wypowiedź: Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura IOM w Warszawie

Polacy pozytywnie postrzegają imigrantów. Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że nastawienie Polaków wobec cudzoziemców jest zdecydowanie bardziej pozytywne wśród osób, które wcześniej miały kontakt z imigrantami na gruncie zawodowym czy prywatnym.

Jak mówi newsrm.tv Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura IOM w Warszawie, wpływ imigrantów na polską gospodarkę jest znikomy. Ekspertka dodaje, że ciekawie postrzegamy ich na rynku pracy. Polacy chętnie widzą na nim obcokrajowców, jednak głównie do zadań prostych, dorywczych, nie wymagających wysokich kwalifikacji.

Na jakich stanowiskach ankietowani najczęściej widzieliby cudzoziemców?  Najczęściej, bo ponad połowa respondentów wskazała stanowiska związane z pracą fizyczną. Najmniej wskazało na pracę w charakterze urzędnika państwowego, nauczyciela historii czy adwokata. W większości przypadków akceptacja obcokrajowców w poszczególnych zawodach jest wyższa w grupie respondentów, którzy mieli kontakt z imigrantami. 

Zdania na temat wpływu cudzoziemców na polskie społeczeństwo i kulturę są wyraźnie podzielone. O pozytywnym wpływie częściej były przekonane osoby mające w ostatnim czasie kontakt z cudzoziemcami. Blisko połowa tych respondentów uważa, że imigranci pozytywnie wpływają na polskie społeczeństwo, wzbogacając jego kulturę.