Loading the player ...

 Wypowiedź: Monika Lechowska, Communications Manager firmy Bayer, prof. Witold Orłowski, ekonomista

Pojęcie „zmiany” dobrze się kojarzy: to dla 92 proc. Polaków potrzeba, nie zaś przymus. Jednocześnie wprowadzanie zmian na co dzień, w swoim życiu, deklaruje niespełna połowa. Wolą wykorzystywać nowe sposoby wykonywania czynności, niż trwać przy utartych schematach. To wnioski badania opinii społecznej Barometr Bayer, w którym analizowano stosunek Polaków do zmiany codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego, nauki obsługi nowych urządzeń.

– Okazuje się, że w statystyce do jakich zmian chcielibyśmy się najszybciej przystosowywać to są zmiany w profilaktyce zdrowotnej. Nie mówimy o tym czy chcemy się leczyć i co przyniesie przyszłość. Badanie pokazało natomiast, że ta dbałość o zdrowie powinna zacząć się bardzo wcześnie – mówi newsrm.tv Monika Lechowska, Communications Manager firmy Bayer.

Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia np. wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę – co deklaruje 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu, to obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.) oraz zmiana przyzwyczajeń – sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.).

– Zdrowie jest we wszystkich społeczeństwach rozwiniętych na absolutnej „górze” jeżeli spojrzymy na potrzeby ludzi. To jest ogromna zmiana świadomości, zaczęliśmy doceniać zdrowie i dostrzegamy, że na zdrowie można wpływać. Można to robić zarówno poprzez medycynę i lekarstwa, ale także przez styl życia – wyjaśnia prof. Witold Orłowski, ekonomista.

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). W odniesieniu do tych obszarów obserwuje się największą dysproporcję pomiędzy deklarowaną wagą tego rodzaju zmian w życiu a ich realizacją w praktyce.

Kto najczęściej zmienia swoje życie? – dobrze wykształceni mężczyźni w średnim wieku (35-55 lat). Najbardziej innowacyjne są osoby z wyższym wykształceniem: to one najczęściej poszukują nietypowych rozwiązań.