Loading the player ...

Wypowiedź: prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor Uniwersytetu SWPS.

Nazwa uniwersytet przestaje być zarezerwowana tylko dla uczeni publicznych. Od czerwca do tego grona dołączył SWPS. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, awansowała do statusu uniwersytetu.

To historyczny moment. Pierwsza niepubliczna uczelnia uzyskała status Uniwersytetu. Uzyskanie statusu ma wagę symboliczną. Uczelnie będą dążyły żeby znaleźć się w czołówce– mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SWPS stał się pierwszą z 319 uczelni niepublicznych, która uzyskała status uniwersytetu. Od uczelni wymagało to uzyskania sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. “Uzyskaliśmy cztery uprawnienia doktorskie w obszarze nauk społecznych i dwa w obszarze nauk humanistycznych” – wyjaśnił w środę podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz.

Osiągnięcie statusu uniwersytetu oznacza, że uczelnia łączy wysokiej jakości dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Studia powinny przygotowywać teoretycznie, ale także i praktycznie. To pierwsze kryterium zależy od poziomu badań prowadzonych przez pracowników naukowych – mówi prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor Uniwersytetu SWPS.

Ważna jest popularyzacja wyników badań i późniejsze wdrożenie konkretnych rozwiązań, które są społecznie użyteczne i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby człowieka. Przykładem może być praca prof. Aleksandry Łuszczyńskiej nad prozdrowotnym stylem życia, dietą i aktywnością fizyczną. Praca zyskała uznanie wśród sanatoriów.Projekt zyskał zainteresowanie uzdrowisk w województwie dolnośląskim.

– Sanatoria dolnośląskie zaproponowały współpracę, prowadzenie pewnych technik prozdrowotnych. To jest przykład, który udowadnia jak ważna jest popularyzacja wyników badań naukowych – dodaje prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor Uniwersytetu SWPS.

Zdaniem minister nauki przykład SWPS pokazuje, że humaniści są potrzebni, bo są u źródeł wszelkich możliwych wynalazków.  – Są osobami twórczymi. Takich właśnie studentów wypuszcza SWPS – dodała minister nauki.