Loading the player ...

Wypowiedź: dr. Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, Andrzej Pągowski, artysta grafik i autor około tysiąca plakatów, Jarosław Rybus, rzecznik prasowy Grupy Edukacyjnej S.A.

65% nauczycieli uważa, że wprowadzenie rządowego podręcznika było niekorzystne dla procesu kształcenia, a ponad 80% stwierdza, że potrzebuje dodatkowych pomocy edukacyjnych, by utrzymać odpowiedni poziom nauczania. Według pedagogów, którzy zostali poproszeni o wskazanie cech idealnego podręcznika, „Nasz Elementarz” wymaga uzupełnienia o dodatkowe treści dydaktyczne. Takie wnioski płyną z, przeprowadzonego przez Grupę Edukacyjną S.A., badania pt. „Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej”.

Konieczność uzupełnienia „Naszego Elementarza” o dodatkowe pomoce dydaktyczne podkreśla również dr Aleksandra Piotrowska, psycholog, specjalista w zakresie psychologii szkolnej (rozwojowej i wychowawczej): Jeśli nauczyciele sięgają do dodatkowych źródeł, do dodatkowych pomocy bardzo często, no to powinno to być sygnałem dowodzącym tego, że podręcznik nie spełnia ich oczekiwań.

Pani psycholog podkreśla także wagę dodatkowych zadań manualnych, które są pomijane: W przypadku 6–ściolatków bardzo ważna jest praca w domu z rodzicami. Wspólne spędzanie czasu, nie tylko na zabawach, ale i innych aktywnościach sprzyja nabywaniu przez dziecko wielu nowych wiadomości, ale i różnorodnych umiejętności: posługiwania się nożyczkami, nawlekania koralików, godzenia się z przegraną, opanowywania negatywnych emocji.

Obecnie nauczyciele, opiekunowie poszukują na własną rękę dodatkowych, uzupełniających materiałów – nierzadko wykonując słabej jakości kserówki. Tymczasem, jakość pomocy naukowych jest szczególnie istotna w procesie kształcenia najmłodszych uczniów. Znaczenie kolorów w edukacji wczesnoszkolnej podkreśla uznany grafik, plakacista Andrzej Pągowski: Kolory odgrywają ogromną rolę w dzisiejszym świecie. Ich wpływ na percepcję otaczającej rzeczywistości jest ogromny: pobudzają kreatywność, są inspirujące, mogą dodawać energii lub studzić emocje. Kreowanie świata bez kolorów to świadome okaleczanie funkcji poznawczych naszych dzieci. Artysta ostrzega także przed pokazywaniem dzieciom złych wzorców w postaci kserowania, które może być nielegalnym powielaniem czyjejś pracy.

Rozwiązaniem dla nauczycieli i rodziców jest więc korzystanie ze specjalnie przygotowanych materiałów, takich jak np. seria „Owocna Edukacja” wydawnictwa MAC Edukacja, wspierających codzienną pracę z podręcznikiem rządowym i podręcznikami innych wydawców. – Jest to zbiór ponad 30 publikacji edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel może sprawnie rozpoznać potrzeby oraz możliwości swoich podopiecznych, a poprzez to indywidualnie pracować z dziećmi, uwzględniając tempo nauki danego zakresu materiału. Pozwala to także na uzupełnianie i poszerzanie wiedzy w przystępny, atrakcyjny dla dziecka sposób – mówi Jarosław Rybus, rzecznik prasowy Grupy Edukacyjnej S.A., czołowego wydawcy podręczników.

– Korzystanie z czarno-białych kopii to także pozorna oszczędność, gdyż legalne, kolorowe, dobrze wydane materiały można nabyć już za kilka złotych, co w porównaniu do kosztów tonerów, papieru i energii często jest nawet po prostu tańsze – podkreśla rzecznik prasowy Grupy Edukacyjnej S.A.