Loading the player ...

Wypowiedź: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka.

Nowotwory wieku dziecięcego wciąż występują rzadziej niż te u dorosłych, bo stanowią jedynie 3% liczby wszystkich nowotworów na świecie. Intensywny rozwój młodego organizmu dziecka sprawia, że komórki nowotworowe namnażają się równie szybko. Dlatego tak ważne jest prowadzenie kampanii uświadamiającej rodziców i lekarzy, których obowiązkiem jest nielekceważenie objawów pacjenta i sumienne jego zbadanie. O tym, czym charakteryzują się dziecięce nowotwory i dlaczego ważna jest profilaktyka, rozmawiamy z profesor Anną Raciborską.

– „Nowotwory u dzieci powstają z trochę innych tkanek, oraz mają dużo lepsze rokowania na wyleczenie, niż te u ludzi dorosłych. U dzieci, jeśli odpowiednio wcześniej rozpoznamy nowotwór i zastosujemy odpowiednie leczenie, to w niektórych przypadkach rokowania przekraczają 90% szansy na wyleczenie. Im później rozpoznamy nowotwór, tym mniejsze rokowania. W przypadku dorosłych, przeciętne szanse nie przekraczają 50%, więc różnica jest znaczna. U dzieci te nowotwory przebiegają dużo bardziej dynamicznie i dużo szybciej rozsiewają się po ciele. U dorosłych, proces od powstania komórki nowotworu do jego zaistnienia, możemy liczyć w latach, u dzieci są to niestety tylko tygodnie, rzadziej miesiące. Także, u dzieci występują zupełnie inne typy histopatologiczne, czyli częściej atakują ich inne choroby, jak np. białaczka.” – dla Newsrm.tv tłumaczy profesor Anna Raciborska.

Nowotwory są grupą schorzeń, która stanowi w Polsce jedną z najpoważniejszych przyczyn zgonów, zaraz po chorobach układu krążenia. Mimo że, nowotwory dziecięce stanowią tak mały procent ogólnych zachorowań, alarmujący jest poziom śmiertelności dzieci chorych na nowotwory – to po wypadkach i zatruciach, najbardziej „popularna” kategoria zgonów. A wszystko przez problemy z diagnozą. Rozpoznanie niektórych typów nowotworów u dzieci jest stawiane najczęściej w zaawansowanych stadiach klinicznych (III i IV). Szanse na wyleczenie są wtedy bardzo małe, proces leczenia jest zdecydowanie dłuższy, trudniejszy, mocniej obciąża dziecko i całą jego rodzinę, powoduje też więcej skutków ubocznych i – pomimo pozytywnego zakończenia leczenia – dziecko w wyniku choroby może być dotknięte niepełnosprawnością do końca życia.

Zapytaliśmy naszą rozmówczynię, czy nauka zna przyczyny powstawania nowotworów? – „Przyczyny chorób nowotworowych nie są tak do końca znane. Coraz częściej pojawiają się jednak dowody, że są one uwarunkowane genetycznie i dziedziczymy albo określone mutacje, albo predyspozycje do wystąpienia choroby. Wiemy także, że są czynniki, które wpływają na powstawanie tych nowotworów, jak np. promieniowanie rentgenowskie czy słoneczne, jeśli mówimy o rakach skóry, albo związki chemiczne, które są zawarte w diecie chorego. No, ale trudno mówić o diecie w przypadku noworodków, dlatego w tym przypadku ważniejszy jest sposób odżywiania matki w ciąży.”

Jakie niepokojące sytuacje i objawy powinny zwrócić uwagę rodzica? Nasza ekspertka zwraca uwagę, że bardzo często objawy nowotworów są niecharakterystyczne i nigdy nie ma uniwersalnej przesłanki, która ostrzegłaby rodzica przed chorobą jego dziecka. Jeśli jednak dziecko uporczywie kaszle, mimo stosowanego leczenia, czy powiększa się jego obwód brzucha – to mogą być przesłanki choroby nowotworowej. Dodatkowo, nocne bóle, nieustępujące pod wpływem leczenia przeciwbólowego; podobnie przedstawia się sprawa z bólami pourazowymi, które trwają i nie chcą odpuścić. Naszą uwagę powinny zwrócić także: niepoddające się leczeniu nietypowe zmiany skórne, zaburzenia zarysu kończyny często nie związane z urazem, gorączka, podwyższone parametry stanu zapalnego, bóle narządu ruchu, nawracające lub utrzymujące się pomimo leczenia antybiotykiem.