Loading the player ...

Wypowiedź: Prof. dr hab.n. med. Jadwiga Nessler, przewodnicząca Sekcji Niewydolności Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Niewydolność serca staje się poważnym problemem klinicznym i społecznym. Z rozpoznaniem tego zespołu chorobowego żyje obecnie w Europie ponad 10 mln osób. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z zaleceniami towarzystw kardiologicznych, współpraca między lekarzami na różnych poziomach opieki oraz włączenie chorego i jego rodziny w proces leczenia mogą znacznie poprawić rokowanie w tej grupie pacjentów. Jak powiedziała newsrm.tv prof. dr hab.n. med. Jadwiga Nessler, niewydolność serca jest chorobą poważną, nieleczona lub leczona niewłaściwie może prowadzić do szeregu powikłań. Co można zrobić, aby zmniejszyć ilość zachorowań?