Loading the player ...

Wypowiedź: Łukasz Świerżewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego.

“Dobre wieści – złożono już ponad milion wniosków o #Rodzina500plus w urzędach oraz on-line” – poinformowała na swoim profilu na twitterze  Elżbieta Rafalska, minister pracy, rodziny i polityki społecznej. To dane tylko z pierwszego tygodnia trwania Program “Rodzina 500 plus”. Część z wniosków, ok. 300 tys. zostało złożonych on-line.

– Do naszego Banku przez tydzień napłynęło blisko 100 tysięcy wniosków. Najwięcej oczywiście zostało złożonych już pierwszego dnia, czyli w piątek 1 kwietnia. Natomiast cały czas mamy napływ wniosków w programie rodzina 500+ – mówi newsrm.tv Łukasz Świerżewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego. – Po zalogowaniu do systemu klient może znaleźć zakładkę wniosek w Programie Rodzina  500+ i ten wniosek będzie już częściowo wypełniony – dodaje.

Część pól po otwarciu wniosku jest wypełniona automatycznie zgodnie z danymi posiadacza konta, np. numer PESEL, imię i nazwisko. Wnioskujący, w trakcie wypełniania formularza na stronie serwisu, jest wspierany przez system podpowiedzi. Do wniosku można dołączyć dokumenty, np. oświadczenia w formacie pdf, jpg lub png.

Dane z wypełnionego wniosku są przesyłane do systemu administracji publicznej emp@tia. Po zweryfikowaniu poprawnego przekazania danych Bank usuwa je ze swoich systemów. Zapisana jest tylko informacja o fakcie i czasie złożenia wniosku przez klienta. Bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu wniosku, klient ma możliwość wydrukowania lub zapisania na komputerze wypełnionego dokumentu. Weryfikacją wniosku, przetwarzaniem danych i wypłatą świadczeń zajmuje się właściwy organ administracji wskazany przez wnioskującego.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć na 4 sposoby: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Można go także złożyć osobiście w gminie lub wysłać pocztą.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.