TEST LIVE

Obraz nadawany jest w rozdzielczości 1280×720 i 2500kb/s.
Obraz nadawany jest z kamery internetowej 10fps/s.
Jakość transmisji uzależniona jest od rzeczywistej prędkości Twojego łącza.
W celu oglądania na „pełnym” ekranie proszę dwukrotnie „kliknąć” w polu odtwarzacza.
Po wejściu w tryb „pełnego” ekranu jakość odtwarzania powinna automatycznie
ulec poprawie po około kilkunastu sekundach.
Transmisja live wspierana jest przez serwery YouTube.