Loading the player ...

Wypowiedź: prof. dr hab. Piotr Fiedor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Naukowego CHMP- Europejska Agencja Leków

Czy leczenie może być tańsze i czy leki biologiczne można zastąpić? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas spotkania Medycyna XXI w – Leki biologiczne a leki biopodobne?

Leki biologiczne biopodobne to tańsze odpowiedniki oryginalnych, referencyjnych leków biologicznych. Jak mówi prof. dr hab. Piotr Fiedor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Naukowego CHMP – Ich struktura nie jest taka sama natomiast podobna może być skuteczność terapi. Produkty biologiczne biopodobne przechodzą takie same badania jak leki biologiczne referencyjne, oryginalne. Dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że różnica polega głównie na cenie. Cena leku biologicznego oryginalnego jest dużo wyższa.

Czy zawsze można zamienić leki wyjaśnia prof. dr hab. Piotr Fiedor.