„Polacy vs. niedożywienie w polskich szpitalach” pod tym tytułem dedykowane są warsztaty dla Dyrektorów Medycznych i Ordynatorów podczas XX Forum Szpitali, który odbywa się w dniach 24-25 listopada w Poznaniu. Szkolenie współprowadzi dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), która podsumuje dotychczasowe działania Programu „Leczenie przez żywienie”. Eksperci stale podkreślają, jak wiele korzyści dla szpitali niesie prawidłowe wprowadzenie leczenia żywieniowego.

Problem niedożywienia dotyka około 30% pacjentów w polskich szpitalach. Lekarze coraz częściej zwracają uwagę na prawidłowe stan odżywienia pacjentów i występowanie u nich zaburzeń metabolicznych. Natomiast, w dalszym ciągu wiele szpitali nie realizuje leczenia żywieniowego, o czym donosi raport POLSPEN. Aż 80% hospitalizowanych pacjentów nie otrzymuje zalecanej terapii żywieniowej. Powodów niestosowania odpowiednich praktyk żywienia klinicznego eksperci dopatrują się między innymi w braku odpowiednio wykwalifikowanej w tym zakresie kadry medycznej, czy braku zajęć edukujących młodych lekarzy na uczelniach medycznych.

Zauważając występujący problem, program „Leczenie przez żywienie” uruchomił certyfikację szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zostały opracowane przez Radę Ekspertów. Przez okres trzech edycji, w latach 2020 – 2022, zgłosiło się 156 szpitali z całej Polski, z czego 54 otrzymały certyfikaty. Program ma na celu edukację personelu medycznego, prowadzenie certyfikacji szpitali oraz opracowywanie rekomendacji ekspertów w kwestii Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego.

„Brak kwalifikacji żywieniowej przy przyjęciu chorego na oddział szpitalny, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie leczenia pacjenta. Zły stan odżywienia zwiększa liczbę powikłań infekcyjnych oraz chirurgicznych. W konsekwencji pobyt pacjenta w szpitalu znacznie się wydłuża, obciążając przy tym budżet szpitala” – komentuje dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Dyrektorzy o sytuacji szpitalnictwa

Forum Szpitali skierowane jest głównie do dyrektorów szpitali i przychodni, kadry zarządzającej prywatnymi centrami medycznymi, menadżerów placówek leczniczych i kierowników oddziałów szpitalnych. Organizatorzy w tegorocznej edycji chcą zwrócić uwagę na sytuację finansową szpitali po okresie pandemii, zmieniające się otoczenie prawne związane z reformą szpitalnictwa, kwestię zarządzania kadrami w szpitalach, informatyzację szpitalnictwa oraz obecne i planowane inwestycje w infrastrukturę szpitali. Uczestnictwo w wydarzeniu daje możliwość nie tylko pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy, ale także wymianę doświadczeń z ekspertami.

———————————————————————————————————————————-

Kampania „Leczenie przez żywienie” ma na celu poprawę standardów jakości leczenia żywieniowego w polskich szpitalach oraz certyfikację placówek prawidłowo realizujących rekomendacje Rady Ekspertów programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Głównym wyzwaniem kampanii są działania edukacyjne obejmujące upowszechnianie Praktyki Żywienia Klinicznego wśród personelu medycznego, jako nieodłącznej terapii w procesie leczenia pacjenta. Przedsięwzięcie wspierane jest między innymi przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Izbę Aptekarską, Polską Unię Szpitali Klinicznych, Polską Federację Szpitali oraz inne instytucje działające na rzecz poprawy jakości lecznictwa w Polsce. Więcej informacji na stronie https://leczenieprzezzywienie.org/