Loading the player ...

Wypowiedź: Grzegorz Maliszewski – Główny Ekonomista Banku Millennium, Adam Berent – Dyrektor Departamentu Ratingu Banku Millennium

Nie ma uniwersalnego przepisu na rozwój innowacyjności dla wszystkich regionów. Głównym czynnikiem rozwoju jest wprawdzie ich potencjał gospodarczy, na który składa się wiele czynników, m.in.: stopień rozwoju przemysłu, dostępność zaplecza edukacyjnego i kapitału ludzkiego czy udział kapitału zagranicznego. Według rankingu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się: mazowieckie, małopolskie oraz pomorskie. 

 – Raport „Indeks Millennium” przygotowujemy już od trzech lat. Badamy w nim potencjał regionów pod względem innowacyjności w oparciu o sześć zmiennych. Liderami innowacyjności są regiony będące dużym ośrodkiem miejskim i biznesowym. Na pierwszych dwóch miejscach znalazło się województwo mazowieckie oraz małopolskie – mówi Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium.

Regiony, w których ulokowanych jest wiele zakładów produkcyjnych, muszą inwestować w innowacyjne rozwiązania, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Duża liczba uczelni wyższych oznacza natomiast dostęp do wykwalifikowanych kadr. Aby utrzymać dobrych pracowników region musi z kolei oferować dostęp do atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, dobrą infrastrukturę i zaplecze mieszkaniowe.

Dla rozwoju innowacyjności znaczenie ma również polityka regionalna – dostęp do dotacji, stwarzanie możliwości współpracy biznesu i nauki, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz ulgi podatkowe dla firm podejmujących taką działalność. 

Wiele województw wspiera rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji czyli regionalnych sektorów gospodarki, które mają potencjał rozwojowy. Są to w zależności od województwa np. energia zrównoważona, technologie informacyjne, elektrotechnika, ale również turystyka i przemysł maszynowy, a także przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

 – Ciekawą informacją z tegorocznej edycji badania jest awans województwa pomorskiego do ścisłej czołówki, zajmuje trzecie miejsce. Uwagę zwraca wyraźnie awans województwa opolskiego, które w zestawieniu awansowało o trzy lokaty oraz województwa łódzkiego, które poprawiło pozycję o dwa oczka – komentuje Grzegorz Maliszewski.

Wiele z czynników wpływających na wzrost innowacyjności regionu to jednak czynniki lokalne. Niektóre regiony mają lepsze położenie geograficzne niż inne (np. z dostępem do dużych dróg lub tras międzynarodowych), na ich terenie znajduje się większa liczba uczelni wyższych, dominuje w nich przemysł albo rolnictwo. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, każde z województw musi opracować „przepis na innowacyjność” samodzielnie – uwzględniając lokalną specyfikę i dostępne środki do rozwoju innowacyjności.

Najniższy potencjał innowacyjności mają województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie oraz świętokrzyskie. W dużym stopniu jest to związane z faktem, że są to małe ośrodki akademickie i biznesowe, w związku z tym trudniej jest im ten potencjał budować.