Jak zrozliczyć odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę?

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację indywidualną (sygn. ITPB4/423-54/14/AM), wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w sprawie zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia ich do kosztów podatku od nieruchomości.

Wnioskodawca zadał organowi dwa pytania: Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu gruntu w celu dalszej sprzedaży, stanowiącego towar Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty tych odsetek, czy dopiero w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży tej nieruchomości? Czy podatek od nieruchomości od zakupionego gruntu stanowiący koszty utrzymania nieruchomości nabytej w celu dalszej odsprzedaży, stanowiącej towar Spółki, stanowi koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czy dopiero w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży tej nieruchomości?

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą, polegającą przede wszystkim na przygotowywaniu terenu pod budowę, budowie mieszkań na sprzedaż, obrocie nieruchomościami, pozostałym pośrednictwie finansowym, a także wynajmem nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonała zakupu nieruchomości gruntowej wraz z decyzją o warunkach zabudowy dla budowy kompleksu wypoczynkowo-hotelowego z usługami z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży. Zakup ten został sfinansowany za pomocą pożyczki zaciągniętej wyłącznie w tym celu, mianowicie na nabycie tej nieruchomości. W księgach rachunkowych Spółki nieruchomość ta stanowi aktywo obrotowe – towar.

Według Wnioskodawcy odsetki od pożyczki, zaciągniętej w celu nabycia nieruchomości gruntowej będącej towarem, stanowią koszty uzyskania przychodów w chwili zapłaty odsetek, a zatem w momencie ich poniesienia, a nie z chwilą uzyskania przychodów ze sprzedaży rzeczonej nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, odsetki mają być naliczane w okresach rocznych, a Spółka będzie je płaciła w miarę swoich możliwości finansowych.

Podobną tezę Wnioskodawca postawił w odniesieniu do podatku od nieruchomości. Uznał, że wydatki poniesione na podatek od nieruchomości stanowiące koszty utrzymania nieruchomości będącej towarem tworzy koszt uzyskania przychodów w chwili poniesienia, a nie w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

Organ podatkowy uznał przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko za prawidłowe. Przypomniał również, że podstawowe elementy definicji kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego, to konieczność faktycznego poniesienia wydatku oraz fakt, iż poniesienie wydatku musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodu lub jego zachowania albo zabezpieczenia.

Duży poziom skomplikowania przepisów prawa podatkowego powoduje, że moment zaliczania należności do kosztów uzyskania przychodów, jak i tego, jakie należności taki koszt mogą stanowić, od lat niezmiennie przysparza problemów podatnikom. Zatem należy mieć nadzieję, że niniejsza interpretacja rozwieje wątpliwości przynajmniej tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą o podobnym charakterze co Wnioskodawca.

Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP