Co zrobić po stłuczce z kierowcą bez prawa jazdy?

To z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy wypadku likwidowane są wszelkie szkody – nawet, jeśli poszkodowanym jest kierowca bez prawa jazdy. Kluczowe znaczenie ma raport policji z miejsca zdarzenia pozwalający ustalić winnego. Za jego sprawą ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania z OC samochodu sprawcy. Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów ma natomiast istotne znaczenie w procedurze zwrotu wypłaconego odszkodowania, gdy sprawcą był kierowca bez prawa jazdy.

Ubezpieczyciel samochodu będzie dochodził zwrotu wszystkich poniesionych kosztów z tytułu OC przeznaczonych na likwidację szkód, jeśli sprawcą była osoba bez prawa jazdy. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwrotu może dochodzić od kierowcy bez uprawnień lub właściciela pojazdu, którym spowodowano wypadek. Co więcej, gdy posiadacz auta ma wykupioną polisę AC, to w takim przypadku nie naprawi też swojego samochodu z tego ubezpieczenia.

Wypadek spowodowany przez osobę bez uprawnień do prowadzenia pojazdu może wydawać się – z punktu widzenia poszkodowanego – sytuacją bez wyjścia. W rzeczywistości jednak towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił OC właściciel samochodu biorącego udział w kolizji, pokryje wszelkie koszty zgodnie z  ustawowym zakresem. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli poszkodowanym jest osoba bez uprawnień do kierowania, to odpowiedzialność pozostaje na sprawcy i to z jego OC zostanie wypłacone odszkodowanie. Oznacza to, że kierowca bez prawa jazdy nie staje się wówczas automatycznie sprawcą wypadku. W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości – w przypadku kolizji z kierowcą bez uprawnień – pomocny jest raport policji z miejsca zdarzenia. Z całą pewnością usprawni to procedurę ubezpieczeniową – wyeliminuje zagrożenie związane z problemem ustalenia winnego oraz ryzyko ewentualnej naprawy pojazdu na własny koszt mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu mfind.pl, jednej z największych porównywarek OC/AC w Polsce.

Według zapisów z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – niezależnie od okoliczności –odpowiedzialność za szkody w kolizjach komunikacyjnych zawsze ponosi zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia[1]. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać odpowiednią polisę OC/AC. Jednak wraz z powiększającą się ofertą ubezpieczycieli, dla osoby na co dzień nie zajmującej się branżą ubezpieczeniową, staje się to coraz trudniejszym zadaniem. Idealnym narzędziem, które pozwoli na sprawne i efektywne dobranie oferty jest internetowa porównywarka ubezpieczeń OC/AC. Po uzupełnieniu formularza niezbędnymi danymi, generuje ona przejrzyste zestawienie pakietów usług spełniające określone przez właściciela samochodu wymagania. mfind.pl współpracuje z wieloma towarzystwami, co pozwala zestawić oferty wielu dostępnych polis OC/AC. Dzięki porównywarce mfind.pl można obecnie sprawdzić propozycje 8 najtańszych firm: AVIVA, Proama, Benefia, AXA Direct, You Can Drive, MTU, LINK4, Liberty Ubezpieczenia. Skorzystanie z porównywarki pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas, jak i pieniądze.


Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC jest regulowany Ustawą[2]. Według jej zapisów zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w ruchu drogowym. Limity odpowiedzialności ubezpieczycieli przypadające na jedno zdarzenie są wysokie:

  • 5 milionów euro na szkody wyrządzone na osobach,  a w tym m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, hospitalizacji, renty w przypadku niezdolności do pracy, renty w przypadku śmierci poszkodowanego i wszystkie koszty związane z oszacowaniem wysokości odszkodowania)
  • 1 milion euro na szkody wyrządzone na mieniu, a w tym przede wszystkim: koszty naprawy pojazdów, holowania, wynajęcia pojazdu zastępczego oraz koszty naprawy mienia publicznego i prywatnego uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego

[1] Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
[2] Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych