Złoty najmocniejszy do euro od 5-tygodni

Początek nowego tygodnia na rynku złotego przynosi umocnienie się polskiej waluty wobec euro do 5-tygodniowych maksimów. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1971 PLN za euro, 3,3855 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4884 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu  wynoszą 2,502% w przypadku papierów 10-letnich.

 

Nowy tydzień przynosi nam mocniejsze otwarcie na PLN, głównie na bazie EUR/PLN (Ponad 5-tygodniowe minima) oraz CHF/PLN (Ponad 3-tygodniowe minima), choć analogiczne impulsy widoczne są również na USD/PLN czy GBP/PLN. Ruch ten w dużej mierze jest kontynuacją wzrostów na PLN z piątku, kiedy na bazie uruchomienia programu skupu ABS oraz deklaracji o dalszych narzędziach stymulacji w wykonaniu EBC, pod presją znalazło się euro, a na aktywach CEE pojawił się wzmożony popyt. Widoczne to było również w wycenie polskiego długu, gdzie w ciągu sesji rentowności spadły nawet o 20pb. Inwestorzy zakładają, iż kolejnym ruchem ze strony europejskiej instytucji centralnej może być rozpoczęcie skupu obligacji rządowych. Skokowe umocnienie walut CEE widoczne jest na większości zestawień z euro (m.in. EUR/HUF czy EUR/CZK) należy jednak pamiętać, iż jest to głównie proporcjonalna reakcja na aktualne wydarzenia na eurodolarze (2-tygodniowe minima) i w pierwszych godzinach handlu prawdopodobny jest ruch korekcyjny. W szerszym ujęciu spadki euro pod działania EBC „otwierają” nam scenariusz rozegrania mocniejszego PLN w kolejnych tygodniach na bazie luzowania w Strefie Euro.

 

Dzisiejsza sesja nie przyniesie nam wielu kluczowych publikacji zarówno z szerokiego rynku jak i w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę na zaplanowany na godz. 10:00 odczyt niemieckiego indeksu IFO za listopad, gdzie inwestorzy oczekują dalszego spadku wskaźnika do 103 pkt. W kraju w bieżącym tygodniu warto bliżej przyjrzeć się jutrzejszym danym dot. sprzedaży detalicznej oraz stopy bezrobocia w październiku. Ponadto w piątek GUS poda wskazanie z zakresu wstępnego szacunku PKB za III kw. 2014r., które pozwoli dokładnej przyjrzeć się poszczególnym składowym. Ww. dane odczytywane będą przez pryzmat ewentualnych działań RPP w grudniu, gdzie część rynku zaczyna zakładać utrzymanie stóp na bieżącym poziomie do końca roku, a kolejne obniżki dopiero w 2015r.

 

Z rynkowego punktu mocniejsze otwarcie tygodnia na PLN wskazuje na potencjalną próbę kontynuacji umocnienia polskiej waluty po wyjściu dołem z ponad 5-tygodniowych konsolidacji m.in. na EUR/PLN czy CHF/PLN. W pierwszych godzinach handlu prawdopodobny jest ruch korekcyjny (tym bardziej, iż aktualna płynność na rynku utrudnia obiektywną ocenę), niemniej prawdopodobnym wydaje się pogłębienie minimów (do okolic 4,17 PLN za euro oraz 3,45-3,46 CHF/PLN) na parach w dalszej części tygodnia. USD/PLN oraz GBP/PLN nie wykazują większych zmian.