Zasady działania dobrej porównywarki ubezpieczeń

Znalezienie w internecie najlepszej oferty ubezpieczenia komunikacyjnego może być szybkie i proste za sprawą skutecznej porównywarki. Skorzystanie z takiego serwisu jest wygodniejsze, gdy porównywarka sama sprawdza – we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi – wprowadzone przez użytkownika dane dotyczące historii wypadkowej. Dobra porównywarka internetowa przedstawia oferty jak największej liczby ubezpieczycieli i jest dodatkowym kanałem sprzedaży. Ważne jest zatem, żeby wyraźnie informowała o prowadzonej z nimi współpracy reklamowej. Dzięki temu wynik porównania jest rzetelny i obiektywny.

Znalezienie w internecie najlepszej oferty ubezpieczenia komunikacyjnego może być szybkie i proste dzięki mfind.pl, która cechuje się:

 • samodzielnym sprawdzaniem historii wypadkowej w porozumieniu z ubezpieczycielami.
 • przedstawianiem rzetelnych i obiektywnych wyników kalkulacji ofert największej liczby ubezpieczycieli – współpracuje z największymi w Polsce towarzystwami ubezpieczeniowymi, wśród których są m.in. AVIVA, Proama, Benefia, AXA Direct, You Can Drive, MTU, LINK4, Liberty Ubezpieczenia. Każdy klient porównywarki mfind.pl może otrzymać w wynikach nawet 76 zindywidualizowanych ofert OC/AC najlepszych ubezpieczycieli.
 • możliwością stworzenia indywidualnego konta klienta umożliwiającego zachowanie wszystkich wprowadzonych danych dotyczących kierowcy oraz samochodu.
 • wykorzystywaniem danych użytkowników tylko w celu przygotowania konkretnej oferty ubezpieczenia.
 • oficjalnym informowaniem o podjętej współpracy reklamowej z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
 • pomocą specjalistów z branży ubezpieczeniowej, którzy przygotowują ofertę dopasowaną do potrzeb klienta oraz odpowiadają na wszelkie wątpliwości związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Doradcy mfind.pl troszczą się o Klientów także w trakcie likwidacji szkód.

„Doskonale rozumiemy, że wybranie najlepszego ubezpieczenia OC nie musi być uciążliwe. Przeglądanie pojedynczo dużej liczby ofert TU jest żmudne. W takim wypadku najłatwiej jest skorzystać z internetowej porównywarki, bo to oszczędza czas i pieniądze. Na polskim rynku działa wiele serwisów umożliwiających zestawienie ubezpieczeń OC. Dlatego warto wybrać takie, które przedstawi nam najlepsze wyniki. Przy korzystaniu z danej internetowej porównywarki ubezpieczeń należy zwrócić uwagę, z iloma towarzystwami współpracuje, a także czy zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich warunków polisy” – mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu mfind.pl, jednej z największych porównywarek OC/AC w Polsce.

Prawidłowo funkcjonująca porównywarka chroni interesy swoich użytkowników. Najważniejsze zasady działania serwisu zasad porównującego oferty ubezpieczeń to:

 • podkreślenie w jasny sposób informacji na temat działania porównywarki, co zawiera między innymi informacje o jej właścicielu i nadzorujących ją instytucjach, a także o obowiązującej polityce prywatności. Ważne jest podanie danych kontaktowych do odpowiedniego działu wsparcia, jeśli klient będzie chciał otrzymać dalsze informacje lub zgłosić nieprawidłowości w działaniu serwisu.
 • zakres porównywanej zawartości – dobra porównywarka powinna informować o liczbie towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje. Ważne jest też zaznaczenie, ile produktów porównuje z podziałem na rodzaje ubezpieczeń.
 • informacja dotycząca współpracy reklamowej – wyróżnione oferty powinny być wyraźnie oznaczone jako reklama.
 • kryteria rankingowe – cena nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wyświetleniu danej oferty. Konsument musi wiedzieć, jakie kryteria zostały wzięte pod uwagę przy prezentacji ofert – mogą to być szczegóły oferty lub jej zakres.
 • prezentacja informacja i częstotliwość aktualizacji – lista przedstawionych ubezpieczeń powinna być ułożona w przejrzysty sposób. Klient, który będzie od razu wiedział, że porównywarka niczego nie ukrywa, szybciej nabierze zaufania do tej wygodnej formy zakupu ubezpieczenia OC i AC. Tu szczególnie ważne jest częste aktualizowanie informacji zamieszczanych w porównywarce – najlepiej na bieżąco w zależności od zmian w ofertach pojedynczych ubezpieczycieli.

„Współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z internetową porównywarką niesie dla tych firm wiele korzyści. Należy do nich przede wszystkim dotarcie do szerszej grupy potencjalnych klientów. Selekcja najlepszej oferty jest możliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu. Mechanizm ten na podstawie wprowadzonych danych przedstawia listę polis wraz ze szczegółami na temat ceny, zakresu ubezpieczenia i dodatkowych opcji. Godny zaufania kalkulator ubezpieczeń OC/AC również skutecznie chroni dane osobowe swoich klientów. Bardzo ważne jest zaproponowanie użytkownikom pomocy dedykowanych doradców. Specjaliści z branży ubezpieczeń pomagają naszym użytkownikom doprecyzować najważniejsze kwestie związane z kupnem polisy” dodaje Bartłomiej Roszkowski.

Sprawna porównywarka pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas. Selekcja najtańszej i najlepiej dopasowanej do oczekiwań kierowcy oferty polis OC/AC jest niezwykle prosta. Wystarczy, że klient:

 • Wypełni formularz na stronie porównywarki;
 • Zapozna się ze szczegółami oferty – ceną, zakresem, dodatkowymi opcjami;
 • Może od razu kupić ubezpieczenie OC drogą internetową lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dalszych pytań kontaktuje się z doradcą.

Działanie internetowych porównywarek ubezpieczeniowych w Europie regulowane jest przede wszystkim przez krajowe przepisy oraz postanowienia instytucji nadzoru finansowego. Przykład Polski pokazuje jednak, że nie wszystkie państwa takie regulacje wydały. W naszym kraju ramy prawne działania agregatorów OC nie są sprecyzowane. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym dopuszcza natomiast działalność agencyjną lub brokerską – na tej podstawie polskie porównywarki są głównie multiagencjami ubezpieczeniowymi.

W odpowiedzi na brak ponadpaństwowych przepisów, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zaproponował dobre praktyki dla porównywarek. Dokument ten nie ma obowiązującej mocy prawnej. Jego celem jest promocja uczciwej i partnerskiej formy współpracy porównywarek z firmami ubezpieczeniowymi. Warto podkreślić wpływ, jaki na rynek ubezpieczeń wywiera pojawienie się takich serwisów. Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie wykorzystanie agregatorów internetowych w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych doprowadziło do zmniejszenia stawek składek ubezpieczeniowych o 15% w okresie od października 2012 do września 2013 r.

Wytyczne (EIOPA) zostały uwzględnione przy projektowaniu porównywarki ubezpieczeń OC mfind.pl. Dzięki temu klienci mają dostęp do oferty największych polskich towarzystw ubezpieczeniowych zaprezentowany w przejrzysty oraz kompleksowy sposób. Osoby korzystające z mfind.pl mają także możliwość założenia indywidualnego konta klienta, które oferuje zachowanie wszystkich wprowadzonych danych. Użytkownik w każdej chwili będzie mógł wrócić do wszystkich swoich archiwalnych kalkulacji, wykorzystać lub zaktualizować wprowadzone wcześniej informacje i od razu kupić online wybrane ubezpieczenie. Do konta klienta można zalogować się przez Facebook, Google+ lub rejestrując się na swój adres e-mail.

W 2015 roku udziałowcem spółki mfind został fundusz Internet Ventures FIZ, którego współudziałowcami są Krajowy Fundusz Kapitałowy i MCI Management. Wartość transakcji wyniosła 6 mln złotych, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój serwisu.