Nie zapominajmy o bezdomnych na Mazowszu

Ponad 3,4 tys. miejsc w schroniskach i noclegowniach, 25jadłodajni oraz punkty medyczne – na taką pomoc mogą liczyć bezdomni na Mazowszu. W tym roku m. st. Warszawa przekazało ponad 9 mln zł dofinansowania organizacjom pozarządowym wspierającym osoby bezdomne, w 2015 r. będzie to blisko 10 mln zł. Do dyspozycji są też numer telefonu Straży Miejskiej 986 oraz wojewódzka infolinia 987.

Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego bezdomni będą mogli skorzystać z 71 placówek (w tym 26 w Warszawie) posiadających łącznie 3419 miejsc (1543 w Warszawie, 95 w Radomiu, 55 w Ostrołęce, 73 w Płocku, 40 w Siedlcach). Są to zarówno noclegownie i schroniska oferujące czasowy pobyt i pełne wyżywienie, jak też hostele. Wyodrębniono placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. Pełna lista obiektów znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl, pod banerem „Pomoc dla bezdomnych”.

Na Mazowszu działa również 25 jadłodajni i punktów żywienia (10 w stolicy), wydających dziennie ponad 5 tys. posiłków (ok. 2,3 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Warszawiacy mogą także przekazywać informacje w sprawie osób bezdomnych na numer Straży Miejskiej – 986. Strażnicy monitorują miejsca, w których przebywają bezdomni, rozwożą ciepłą zupę i odzież, informują o adresach noclegowni i schronisk oraz zachęcają do skorzystania z ich oferty.