„Zadbajmy o dobry klimat” – nowe drzewa w Borach Tucholskich!

Las to miejsce odpoczynku, połączenia z naturą oraz narzędzie klimatyczne, które służy środowisku i człowiekowi. Polpharma, która w swoich działaniach chce podkreślić, jak ważnym elementem ekosystemu są lasy, zainicjowała akcję „Zadbajmy o dobry klimat”. Jej głównym celem jest, by wspólnie z lekarzami i farmaceutami zalesić jak największe obszary – a to wszystko przy użyciu nowoczesnego narzędzia do spotkań online – ekowizyty! Jedno spotkanie online (ekowizyta) przedstawiciela z lekarzem to zmniejszenie emisji CO2 oraz 1m2 zasadzonego, bioróżnorodnego lasu. Męcikał przy Parku Narodowy w Borach Tucholskich stał się już czwartym z zalesionych obszarów!


Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój powinny być ważną częścią działalności biznesowej wszystkich przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych elementów jest ekologia – dbanie o planetę, co w dzisiejszych czasach staje się priorytetem. Polpharma stawia na ograniczanie wpływu swojej działalności na środowisko, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak możemy się bronić przed globalnym ociepleniem? Lasami! Tak powstała akcja „Zadbajmy o dobry klimat”, w ramach której Polpharma wraz z Fundacją Las na Zawsze zasadziła już cztery lasy w miejscowościach: Brzustowa (woj. kujawsko-pomorskie), Pieniężnica (woj. pomorskie) i Żelazny Most na Dolnym Śląsku, oraz w obszarze Parku Narodowego w Borach Tucholskich – w Męcikale (woj.pomorskie). To wszystko dzięki zebranym wspólnie z lekarzami i farmaceutami metrom kwadratowym lasu, które zdobywane są w trakcie spotkań online, zwanych ekowizytami

Jak działa ekowizyta?

Akcja „Zadbajmy o dobry klimat” opiera się na wspieraniu ekowizyt, czyli spotkań online przedstawicieli medycznych z lekarzami i farmaceutami, jako ekologicznej, bezpiecznej i optymalnej formy kontaktu zdalnego, szczególnie dzisiaj, w czasach pandemii. Każda ekowizyta to zmniejszenie emisji CO2, bo samochody przedstawicieli zostają w garażach oraz ochrona lasów, gdyż papier zostaje zastąpiony materiałami w wersji elektronicznej. Dodatkowo każda ekowizyta to 1m2 nowego, młodego lasu, który zostanie na zawsze.

„Po raz pierwszy zaangażowaliśmy tak dużą grupę lekarzy i farmaceutów w ochronę klimatu oraz we wspólne zalesianie Polski. Naszym celem jest także wspieranie lekarzy i farmaceutów w pogłębianiu wiedzy i praktyki z zakresu odbywania e-wizyt, które stają się nieodłącznym elementem cyfryzacji ochrony zdrowia, a także są odpowiedzią na zwiększone wymogi zachowania bezpieczeństwa w bezpośrednich kontaktach między ludźmi, wywołanych obecną sytuacją epidemiologiczną” – podkreśla Agata Łapińska, Dyrektor Marketingu HCP Polpharmy.
Inicjatywa przyczyni się do zwiększenia ilości niezwykle potrzebnych naturze bioróżnorodnych lasów oraz redukcji śladu węglowego. Jak mówi Anna Derda z Fundacji Las na Zawsze – nasze wspólne działania są wsparciem dla idei odnowy naturalnej terenów porolnych, nieużytków, które przywracamy naturze i oddajemy jej we władanie na zawsze. Bo choć lesistość Polski statystycznie wciąż wzrasta, to musimy mieć świadomość, że mowa tutaj w dużej mierze o lasach gospodarczych. Obszary lasów naturalnych i terenów pozostawianych bez ingerencji ludzkiej to wciąż bardzo niewielki procent w porównaniu z tym, jak wiele obszarów eksploatujemy przy produkcji drewna.

Rodzaj lasu dla klimatu ma znaczenie
Lasy są ważne – to wiemy już z etapu szkolnego. Nie zawsze jednak wiadomo, jaki rodzaj lasu jest najlepszy dla ochrony klimatu. Bioróżnorodny i zróżnicowany wiekowo las jest najzdrowszy. A takich lasów w dobie postępujących zmian klimatycznych potrzebujemy najbardziej. Są one dużo bardziej odporne na pożary, silne wiatry, czy gradację owadów, które niewątpliwie będą czekały nas w przyszłości. Lasy, a w szczególności te z bogatą warstwą podszytu, świetnie zatrzymują wodę, z którą Polska ma obecnie coraz większy problem. Obniżają też temperaturę i zwiększają wilgotność. Co ważne, zasadzone drzewa nie będą podlegały wycince.

„Dzięki akcji „Zadbajmy o dobry klimat” sadzimy lasy na zawsze, dlatego, że zabezpieczamy ziemię formalnie i finansowo przed wycinką. Dzięki temu z Lasów Na Zawsze nie będzie pozyskiwane drewno i nie będzie usuwane „martwe drewno”, które jest skarbnicą życia dla wielu gatunków organizmów, często zagrożonych wyginięciem. Nasze lasy będą też mogły się zestarzeć, a więc skumulowany w nich dwutlenek węgla nie zostanie gwałtownie zwrócony do atmosfery, co ma miejsce podczas spalania” – zaznacza Anna Derda z Fundacji Las na Zawsze.

Jak dodaje Agata Łapińska, Dyrektor Marketingu HCP Polpharmy: „Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród naszych klientów, co tylko potwierdza, że każdy z nas odczuwa potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, dla środowiska, dla naszej planety. Jestem dumna, że już po pół roku akcji posadziliśmy cztery pierwsze lasy, które będą rosły na zawsze. Są to wyjątkowe tereny, na których wraz z fundacją inicjujemy procesy lasotwórcze. Są tu rdzenne drzewa liściaste i krzewy, co gwarantuje bioróżnorodność. Dzięki temu nasze lasy są atrakcyjne do zasiedlenia dla ptaków i owadów. Mam nadzieję, że nasza akcja, która opiera się na działaniach ekologicznych, ale i edukacyjnych pozostawi przyszłym pokoleniom wiele dobrego.”