Wyniki pracy raportuje co piąty rekruter

Zawód HR-owca w ciągu ostatnich lat mocno ewoluował. Choć 3 na 4 rekruterów najwięcej swojego czasu pracy nadal poświęca na prowadzenie procesów rekrutacyjnych, to już niemal połowa specjalistów ds. HR odpowiada także za strategiczne wspieranie biznesu firmy. Trzecim najbardziej czasochłonnym zadaniem rekrutera jest raportowanie – takie są najważniejsze wnioski z badania „Raportowanie w HR” przeprowadzonego wśród HR-owców przez eRecruiter. Raporty na temat prowadzonych rekrutacji są przygotowywane w 65% firm, jednak tylko co piąta z nich używa w tym celu systemu rekrutacyjnego.

Managerom zarządzającym przedsiębiorstwami zależy na zaangażowaniu pracowników, efektywności i optymalizacji pracy, a to jest możliwe tylko dzięki współpracy w ramach wewnętrznych struktur, a nie rywalizacji. Ta zmiana dotyczy także współpracy działów HR z biznesem. Obecnie rekruterzy to już nie tylko wykwalifikowani specjaliści w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale także osoby, które rozumieją działalność firmy, którą reprezentują, i wspierają ją w realizacji strategii biznesowej – mówi Marcin Sieńczyk, Business Development Director w eRecruiter.

Nie samą rekrutacją żyje rekruter

Aż 72% rekruterów najwięcej czasu zawodowego poświęca na prowadzenie procesów rekrutacyjnych – od etapu ogłoszenia do zatrudnienia kandydata. Drugim, najbardziej czasochłonnym zajęciem wskazanym przez przedstawicieli działów HR, jest współpraca z biznesem (44%). Na trzecim miejscu znalazło się raportowanie (19%).

Przygotowywanie raportów stanowi obowiązek specjalistów ds. HR w 65% zapytanych przez eRecruiter firm. Służą one przede wszystkim bieżącej analizie wewnętrznej prowadzonych działań rekrutacyjnych (77%), są prezentowane przed Zarządem (67%) oraz przedstawiają status projektów osobom, które je zleciły (64%). Różny jest też przedmiot raportu. 8 na 10 rekruterów raportuje status prowadzonych procesów, 66% specjalistów ds. HR przedstawia liczbę kandydatów przypadających na poszczególne rekrutacje, a nieco ponad połowa respondentów podsumowuje efektywność źródeł pozyskiwania kandydatów (51%).

Rekruter za pan brat z Excelem

Jeśli spójrzmy na narzędzia wykorzystywane przez rekrutujących do przygotowywania raportów, to aż 93% z nich używa się do tego celu MS Excel. Tylko w co piątej firmie analizy sporządza się przy pomocy specjalnych platform rekrutacyjnych. Nowoczesne technologie odmieniają rekrutacje w polskich firmach – niemal połowa z nich korzysta z dedykowanych narzędzi technologicznych do zarządzania rekrutacjami, jednak nasze badanie pokazuje, że jeszcze stosunkowo niewiele instytucji wspiera się odpowiednimi narzędziami w obszarze raportowania. Z jednej strony może wynikać to z przyzwyczajenia do stosowanych do tej pory metod pracy, z drugiej zaś z niewiedzy na temat dostępnych możliwości – podkreśla Marcin Sieńczyk.

Przygotowywanie raportów jest zajęciem czasochłonnym i wykonywanym najczęściej ad hoc – twierdzi tak odpowiednio 44% i 30% ankietowanych rekruterów, którzy na codzień raportują. W rzeczywistości nie musi tak być. Dzięki automatyzacji w raportowaniu, rekruter niezależnie od czasu i miejsca może zidentyfikować najskuteczniejsze źródła aplikacji, sprawdzić status prowadzonych procesów lub zaprezentować efekty swojej pracy przełożonemu. Taki moduł raportowy stanowi część naszej platformy rekrutacyjnej. Za pomocą kilku kliknięć możemy wygenerować potrzebny nam dokument, bez tracenia cennego czasu na tworzenie tabel i wykresów w Excelu – dodaje Sieńczyk.