Wyłudzenia w sektorze finansowym – finansiści pomogą określić skalę problemu

Oszustwa są dla instytucji, nie tylko finansowych, poważnym, kosztownym i nasilającym się zjawiskiem. Dlatego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz firma EY prowadzą cykliczne badanie dotyczące zjawiska wyłudzeń na polskim rynku finansowym. Właśnie rozpoczęła się jego tegoroczna edycja. Raport z badania, będącego swoistą wymianą doświadczeń pomiędzy instytucjami z kilku sektorów rynku usług finansowych, prezentuje skalę problemu oraz kierunki zmian i trendy w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom.

Dla praktyków gospodarczych niezmiernie ważne jest, by pozyskiwać wciąż aktualną wiedzę na temat dostępnych możliwości walki z wyłudzeniami. Opracowanie pt. „Nadużycia w sektorze finansowym”, które powstaje w wyniku realizacji projektu badawczego KPF i EY, jest od wielu już lat źródłem praktycznych i pożytecznych wskazówek, ułatwiających odbieranie ”sygnałów ostrzegawczych” i projektowania narzędzi do radzenia sobie z tym narastającym, negatywnym zjawiskiem.

– Trwa nieustanny wyścig między fraudsterami i instytucjami finansowymi. Obie strony sięgają po bardzo niekonwencjonalne metody, jak choćby zatrudnianie przez instytucje finansowe „ethical hacker”. Wartość naszych raportów wynika między innymi z tego, że są one cykliczne, a nie okazjonalne – podkreśla ekspert.

Ważną cechą tego projektu badawczego jest jego międzysektorowy charakter, pozwalający na integrację wiedzy różnych środowisk biznesowych o zjawisku wyłudzeń. Badaniem objęte zostały bowiem takie instytucje świata finansów, jak banki uniwersalne i specjalistyczne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, pośrednicy finansowi, a także firmy telekomunikacyjne.

– Wiedza ekspertów – zarówno autorów raportu, jak również reprezentujących przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu, daje unikalną możliwość poznania skali, nowych i zmieniających się technik dokonywania wyłudzeń, czy też skuteczności stosowanych do tej pory metod walki z nadużyciami. Jednocześnie, analiza danych i zawartych w tym raporcie rekomendacji może pomóc opracować i wdrożyć skuteczne systemy zapobiegawcze w różnych instytucjach – uważa Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Według ubiegłorocznej edycji badania, 45 proc. zidentyfikowanych nadużyć to wyłudzenia z wykorzystaniem skradzionych lub fałszywych dokumentów. Z tym rodzajem nadużyć w ubiegłym roku miało do czynienia aż 74 proc. ankietowanych instytucji. Kolejnym najczęstszym rodzajem wyłudzeń, stanowiącym co 3 nadużycie identyfikowane przez respondentów badania był skimming bądź inne techniki wyłudzeń związane z kartami kredytowymi. Ten rodzaj wyłudzeń dotknął 34% firm uczestniczących w badaniu.

– Oszuści działają szybko i ciągle zmieniają metody działania. To oznacza, że są co najmniej o krok przed instytucjami finansowymi i organami ścigania. Dlatego tak ważne jest dzielenie się wiedzą w obszarze nowych zagrożeń i metod działania przestępców. Zachęcamy bardzo serdecznie przedstawicieli banków, firm leasingowych, a także ekspertów działających w obszarze pośrednictwa kredytowego do wzięcia udziału w tegorocznej edycji badania EY oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Nadużycia w sektorze finansowym” – dodaje Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Które z technik, stosowanych przez przestępców, spędzają obecnie sen z powiek instytucjom finansowym? Tego dowiemy się z tegorocznej edycji raportu, która zostanie zaprezentowana podczas Kongresu Antyfraudowego w październiku br.