Wschodni Kongres Gospodarczy 18-19 września br. w Białymstoku

Najważniejsze dla gospodarki Polski Wschodniej kwestie, rola i potencjał regionu w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy, dwa dni debat, tysiąc gości z kraju i z zagranicy, przedstawiciele biznesu, politycy, eksperci – już za dwa miesiące Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku.

 

– O możliwościach rozwoju decyduje dziś otwartość we współpracy gospodarczej, zmysł modernizacji i chęć pokonywaniu ograniczeń. W Polskę Wschodnią i Europę Wschodnią warto inwestować – pomysły, inicjatywę, marzenia. Wschód i Zachód potrzebują siebie nawzajem – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

 

Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 18-19 września br. w Białymstoku. Ma być okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, pokazania wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Zaproszeni zostaną partnerzy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

 

– Polska Wschodnia to ofensywne branże przemysłu, eksportowa siła sektora rolno-spożywczego, modernizowana infrastruktura, nowa energia. Wschód Polski, ale także wschód Europy, stanowi olbrzymi, tylko w części wykorzystywany, potencjał. Potrzebuje szerokiej debaty o tym, jak te szanse wykorzystać – dodaje Wojciech Kuśpik.

 

Wschodni Kongres Gospodarczy, tworząc platformę dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części Europy, wypełni poważną lukę w publicznym dyskursie. Na dwa wrześniowe dni zaplanowano ok. 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie ponad 100 prelegentów. Organizatorzy spodziewają się około tysiąca gości z kraju
i z Europy – polityków, przedstawicieli biznesu i ekspertów.

 

Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmie zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków, m.in.: rolno-spożywczego, usług medycznych i nieruchomości hotelowych.

 

Wśród głównych nurtów tematycznych dwóch dni kongresowych debat są m.in.: współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami, infrastruktura transportowa i energetyczna w polityce UE, eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego oraz na rynki odlegle, potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego oraz sytuacja na rynku pracy
w województwach Polski Wschodniej.

 

Szeroko omówione zostaną także zagadnienia z branży energetycznej – inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym, odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce, energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych, odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej, wiatr w bilansie energii, fotowoltaika oraz energetyka prosumencka.

 

Nad organizacją i merytorycznym kształtem wydarzenia czuwa Rada Patronacka Wschodniego Kongresu Gospodarczego, którą tworzą: Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego, Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Adam Walicki, prezes Stowarzyszenia Resursa Podlaska oraz Maciej Żywno, wojewoda podlaski.

 

Wydarzeniem towarzyszącym podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie wręczenie nagród w konkursie TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Plebiscyt ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.

Intencją organizatorów konkursu TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej – Redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl oraz Grupy PTWP – jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

 

Inicjatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Białystok, 18-19 września, Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku) jest Grupa PTWP, jeden z najbardziej doświadczonych organizatorów imprez biznesowych w kraju – z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach na czele.