Włodzimierz Karpiński był gościem Rady Pracodawców RP

Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński oraz Wiceministrowie resortu Rafał Baniak i Wojciech Kowalczyk byli gośćmi Rady Pracodawców RP, która odbyła się w siedzibie Organizacji przy ul. Brukselskiej w Warszawie.

 

Chcemy spotykać się i rozmawiać z ministrami mającymi wpływ na warunki, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa w naszym kraju – tak Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wyjaśnił powód zaproszenia na obrady Rady osób decydujących o kształcie polskiej gospodarki.

 

– Chapeau bas dla organizacji, która odgrywa tak znaczącą rolę w procesie kształtowania polskiego życia gospodarczego. Proszę przyjąć jednocześnie najlepsze życzenia z okazji 25-lecia istnienia, które jest tożsame z 25-leciem polskiej transformacji – mówił Włodzimierz Karpiński. Podczas posiedzenia Rady odpowiadał m.in. na pytania o plany resortu związane z dalszą prywatyzacją, o przyszłość Polskich Inwestycji Rozwojowych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, a także o koncepcję budowy polskiego odpowiednika Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

Poinformował też, że priorytety, którymi do tej pory kierowało się Ministerstwo Skarbu Państwa, w nowym rządzie nie powinny ulec zmianie. – Radykalni zwolennicy liberalnej koncepcji gospodarki mogliby powiedzieć, że Polska powinna zupełnie zrezygnować z istnienia własności publicznej w gospodarce. Sytuacja geopolityczna pokazuje nam jednak, że państwo powinno mieć możliwość kreowania swojej polityki w kluczowych dla jego funkcjonowania dziedzinach – powiedział Włodzimierz Karpiński. Jako te kluczowe wymienił sektory finansowy i energetyczny.

 

Nawiązując do pytań o szczegóły koncepcji budowy „polskiego” EBOR-u oraz o funkcjonowanie Polskich Inwestycji Rozwojowych, Karpiński tłumaczył, że już sam pomysł uruchomienia tego programu niósł w sobie zalążek idei, by w przyszłości realizujące go podmioty stworzyły instytucję podobną do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. – Należy pamiętać o tym, iż lata 2014–2020 to prawdopodobnie ostatni okres, w którym do Polski płynąć będą środki z UE. Musimy więc już teraz myśleć o przyszłości. Po 2020 roku fundusze zaangażowane w program Polskie Inwestycje Rozwojowe mogą stać się kołem zamachowym dla realizowanych w naszym kraju inwestycji – powiedział Minister.

 

Na spotkaniu Rady Pracodawców RP poruszono także kwestię przyszłości Agencji Rozwoju Przemysłu. Po powołaniu jej nowego Prezesa sporo mówiło się o tym, że ARP zacznie odgrywać większą niż do tej pory rolę. – Działalność restrukturyzacyjna, czyli dotychczasowa funkcja ARP, zostanie zachowana – informowali przedstawiciele MSP. – Przewidujemy jednak również poszerzenie działalności Agencji o nowe obszary. ARP ma być „Aniołem Biznesu” dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw – dodali przedstawiciele Ministerstwa. Szczegóły zmian w funkcjonowaniu ARP mają być przedstawione w październiku.

 

Podczas posiedzenia członkowie Rady wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Prezydium, zostały także przedstawione plany Organizacji na najbliższe miesiące (zwłaszcza te związane z obchodami 25-lecia Pracodawców RP). Rada dyskutowała również m.in. o propozycjach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących zmian w Kodeksie pracy.

 

Rada Pracodawców to organ statutowy Pracodawców RP. Do jej kompetencji należy m.in. opracowywanie projektów programów i planów działania Organizacji oraz przygotowywanie jej stanowisk w sprawach publicznych związanych z interesami pracodawców.