Własny biznes – prawnik zawsze potrzebny?

Prowadzenie własnej działalności powiązane jest z zatrudnianiem pracowników, realizacją inwestycji czy zawieraniem umów
z kontrahentami. Z kolei obowiązujące normy prawne mają znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego każda firma, bez względu na jej wielkość, powinna rozważyć współpracę z prawnikiem.

Specjalista z wykształceniem prawniczym pomoże nie tylko w sporządzeniu umowy, która odpowiednio zabezpieczy firmę przed nieuczciwymi kontrahentami, ale również zwróci uwagę na takie szczegóły, które dla osoby bez doświadczenia mogą wydać się błahe.

Do czego potrzebny jest prawnik?

Wbrew powszechnemu rozumowaniu prawnik to nie tylko osoba, która wytłumaczy nam wszystkie zawiłości obowiązujących ustaw.
W dzisiejszych czasach pełni on również funkcję menadżera, który każde zagadnienie oceni kompleksowo. Wskaże nam wszystkie możliwe skutki naszych działań. – Uczestnicząc w procesie konstruowania umowy, radca prawny ma za zadanie przewidzieć wszystkie następstwa gospodarcze podejmowanych decyzji oraz wskazać rekomendacje w zakresie skutków prawnych decyzji biznesowych – wyjaśnia Piotr Gajda, Radca prawny w kancelarii Król i Gajda Intrum Justitia. Prawnik będzie również reprezentował firmę przed urzędami czy sądem, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że zostaną podjęte odpowiednie działania. – Jest to bardzo istotne zważywszy na fakt, że na wszystkie nieścisłości natury prawnej należy zareagować jak najszybciej. W ten sposób możemy uniknąć wielu niekorzystnych dla przedsiębiorstwa konsekwencji – dodaje Gajda.

Współpraca stała czy okazjonalna?

W zależności od charakteru prowadzonej działalności, firma będzie potrzebowała pomocy prawnej z innego zakresu. Wobec tego ważne jest, aby trzon wsparcia prawnego stanowiły osoby, które znają dziedzinę gospodarki, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Nie można jednak zapomnieć, że raz na jakiś czas w dany projekt będą musieli zostać zaangażowani również specjaliści z innych dziedzin prawa. –Polscy przedsiębiorcy są świadomi złożoności prawnych aspektów funkcjonowania biznesu. Właśnie dlatego wiele firm opiera swoją obsługę prawną zarówno na wewnętrznym dziale prawnym, jak również na podmiotach zewnętrznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie zajmują się sprawami typowymi dla danej firmy, a sprawy wymagające szerszego zakresu działania prowadzone są przez kancelarie zewnętrzne – mówi Piotr Gajda z Intrum Justitia.

W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnącej konkurencji pomoc prawna w przedsiębiorstwie jest niezbędna. Radca prawny
w dzisiejszych realiach to nie tylko wsparcie firmy odnośnie bieżącej pomocy prawnej, ale również w zakresie jej długotrwałego rozwoju.