Wirus ebola: wytyczne dla personelu medycznego na Mazowszu

Procedury kierowane są do lekarzy oraz dyspozytorów i zespołów ratownictwa medycznego. Dotyczą podejrzenia wystąpienia gorączki ebola i kładą nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom medycznym. W tym celu opracowano też film instruujący jak poprawnie założyć kombinezon ochronny. Wytyczne zespołu konsultacyjnego powołanego przez wojewodę są częścią zaktualizowanego Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.

 

Procedury dla lekarzy opracowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) uzupełniają wskazania przekazane przez Ministerstwo Zdrowia i dostosowują je do specyfiki województwa oraz stolicy. Obejmują m.in. schemat wywiadu z pacjentem dla lekarzy (pierwszego kontaktu, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), procedurę transportu karetką czy schemat postępowania dla dyspozytora ratownictwa medycznego. Procedury wypracował zespół konsultacyjny powołany przez wojewodę mazowieckiego. W jego skład weszli konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa epidemiologicznego, dyrektor mazowieckiego sanepidu oraz dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko pojawienia się w Polsce osoby zakażonej wirusem ebola jest bardzo niskie. Jest to jednak właściwy moment do weryfikowania i doskonalenia procedur. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim prowadzone są działania przygotowawcze, których efektem jest m.in. aktualizacja wojewódzkiego planu epidemiologicznego podpisanego 21 października przez wojewodę Jacka Kozłowskiego. Dokument określa zasady współpracy między wszystkimi podmiotami administracji publicznej na Mazowszu, które zajmują się zapobieganiem epidemii i usuwaniem jej skutków w przypadku chorób wysoce zakaźnych, takich, jak: ebola, cholera, dżuma, ospa prawdziwa i SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej). Plan zawiera również wykaz podmiotów leczniczych przystosowanych do izolacji albo kwarantanny pacjentów. Do hospitalizacji osób chorych lub z podejrzeniem gorączki ebola wytypowany został Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. W województwie mazowieckim 8 szpitali posiada 461 łóżek w oddziałach zakaźnych.

 

W Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim od sierpnia odbyły się trzy spotkania w ramach zarządzania kryzysowego, powołano zespół konsultacyjny, doposażono zespoły ratownictwa medycznego w kombinezony ochrony biologicznej. Jesienią zaplanowano w Warszawie ćwiczenia epidemiologiczne. Jeden ze scenariuszy będzie przewidywał przylot chorego pacjenta na lotnisko, drugi – wizytę potencjalnie chorego u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pierwszego kontaktu).

 

Osoby, które wróciły z Gwinei, Liberii, Sierra Leone lub Demokratycznej Republiki Kongo, a mają wątpliwości odnośnie swojego stanu zdrowia powinny kontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod nr 999.