Wieża ciśnień nie zniknie z mapy Warszawy

Firma J.W. Construction Holding S.A. nie chce rozbiórki wieży ciśnień przy ul. Kasprzaka. Obiekt zostanie zrewitalizowany i nadal będzie częścią historycznej panoramy Woli.

Obecnie właścicielem terenu przy ul. Kasprzaka jest firma J.W. Construction Holding S.A., która w planie zagospodarowania inwestycji nowo powstającego osiedla Bliska Wola początkowo nie przewidywała pozostawienia wieży ciśnień. Obiekt nie jest ujęty w rejestrze zabytków, natomiast wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym Dzielnica Wola wystąpiła o opinię do Stołecznego Konserwatora Zabytków. – Tego typu obiekty powinny być rewitalizowane i adaptowane do potrzeb lokalnych społeczności. Dlatego chcemy współpracować z właścicielami gruntów, na których stoją zabytkowe budowle i przekonywać ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola.

Okazało się, że opinia konserwatora nie będzie już potrzebna. Do rozbiórki na pewno nie dojdzie, gdyż J.W. Construction Holding S.A. podjęła decyzję o pozostawieniu wieży i jej zrewitalizowaniu. – Osiedle Bliska Wola zaprojektowaliśmy biorąc pod uwagę obowiązujący plan zagospodarowania, który nie przewidywał, że wieża ma pozostać. – zaznacza Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. oraz dodaje: Biorąc pod uwagę głosy mieszkańców Woli oraz fakt, że jest to obiekt przedwojenny, który zachował się jako jeden z nielicznych zmieniliśmy plany. W końcu niewiele przetrwało takich budynków w Warszawie. Nie zburzymy go, będzie stanowić wartość dodaną dla naszego osiedla. Nie ze względu na architekturę, która wyjątkowa nie jest, ale ze względu na swoją autentyczność i historię. Bliska Wola jest jedną z najważniejszych naszych inwestycji, włożyliśmy w nią wiele serca i energii planując całą infrastrukturę, w tym również prywatny park z obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Wieża zostanie odremontowana i początkowo ulokujemy tam biuro handlowe. Zastanawiamy się jeszcze nad funkcją wieży dla mieszkańców, prawdopodobnie będą tam biura dla osiedla.

Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest także Krystian Wilk, Radny Dzielnicy Wola, który zabiegał o pozostawienie obiektu. – Wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami Odolan na temat przyszłości wieży i odpowiedź niemal zawsze była taka sama: zachować wieżę, przeprowadzić rewitalizację i nadać jej drugie życie. Osobiście cieszy mnie decyzja dewelopera. – mówi radny Wilk.

Budynek wieży ciśnień powstał w ramach kompleksu Państwowej Fabryki Karabinów. Podczas wojny Niemcy zniszczyli większość zabudowań fabryki. Jednak wieża uległa jedynie nieznacznym uszkodzeniom. Po wojnie zakłady zostały przejęte przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Karola Świerczewskiego “Waltera”. Nastąpiła odbudowa, a wieża ciśnień zyskała jedno dodatkowe piętro.