Czy wiesz, skąd masz zasilanie?

Z najnowszego raportu opublikowanego w ubiegłym tygodniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wynika, że członkowie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), chcąc zrealizować cele polityki energetycznej, będą zmuszeni zainwestować ponad 7,6 bln USD w przeciągu kolejnych 25 lat, jeszcze bardziej zredukować emisję dwutlenku węgla i wypracować bardziej zrównoważony system produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz czystszych paliw kopalnych, np. gazu ziemnego.

 

Konieczne będą również znaczące inwestycje w modernizację, rozbudowę i decentralizację sieci energetycznych w poszczególnych krajach, tak aby stały się one bardziej niezawodne i prężne. – „Sektor energii elektrycznej stoi na rozdrożu” – twierdzi Julian Critchlow, partner w Bain & Company, jeden
z autorów raportu zatytułowanego „Przyszłość energii elektrycznej”. – „Wchodzimy w okres bezprecedensowych inwestycji, które pozwolą nam zrealizować cele polityki energetycznej, jednakże malejące zyski i coraz większe zagrożenia stawiają przyszłe inwestycje pod znakiem zapytania”.

W Polsce „niezbędne są poważne inwestycje w głęboką modernizację sektora energii, służące wymianie wysokoemisyjnej wyeksploatowanej infrastruktury na nowoczesne zeroemisyjne technologie ” – mówi Izabela Kielichowska, dyrektor ds. polityki energetycznej w GE. „Modernizacja źródeł ciepłowniczych do wysokosprawnych elektrociepłowni i znaczące zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii, także energii wiatru, może znacząco przyspieszyć procesy modernizacyjne w sektorze”.

Raport nawołuje do skoordynowanych działań decydentów, organów nadzoru i przedsiębiorstw. Chodzi o to, aby sektor energetyczny mógł w dalszym ciągu liczyć na inwestycje umożliwiające budowę bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej branży energii elektrycznej. – „Bezprecedensowa transformacja w globalnym sektorze energetycznym, zmierzająca w kierunku obniżania emisji dwutlenku węgla, stanowi duże wyzwanie dla krajów dążących równocześnie do zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i zachowania konkurencyjnej pozycji na rynku – mówi Steve Bolze, prezes i dyrektor zarządzający (CEO) GE Power & Water i jeden z koordynatorów zespołu ds. infrastruktury technicznej, mediów i technologii w energetyce na Światowym Forum Ekonomicznym.
– „Obecna sytuacja stwarza też ogromne możliwości inwestowania w innowacyjne technologie, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju poszczególnych krajów i wyższego standardu życia ich mieszkańców.

Przykładowo Niemcy, barometr przemysłowy Europy, w kolejnym dziesięcioleciu zmniejszą o aż jedną piątą moc zainstalowaną w sektorze elektroenergetycznym  z powodu stopniowego odchodzenia od energii jądrowej. W procesie nazwanym Energiewende energia jądrowa zostanie zastąpiona energią elektryczną pochodzącą z gazu ziemnego oraz źródeł odnawialnych.

Nie będzie to proces łatwy. Elektrownie atomowe, w przeciwieństwie do energii wiatrowej czy słonecznej, uzależnionej od warunków pogodowych,pracują w tzw. bazie, czyli raz uruchomione, pracują w stałym obciążeniu produkując stałą ilość energii, niezaleznie od zmian pogody czy zapotrzebowania.  Podobnie, choć nieco bardziej elastycznie pracują np. bloki węglowe.

W procesie zmian kluczową rolę odgrywają innowacje. Turbiny gazowe i silniki gazowe najnowszej generacji aktualnie przetwarzają gaz na energię elektryczną. Ponieważ bardzo dobrze znosząznaczące i szybkie zmiany obciążenia, ułatwiają operatorom sieci, integrację energii pochodzącej ze zmiennych źródeł odnawialnych, np. energii słonecznej czy wiatrowej.

Dzięki zbiorom danych Big Data oraz internetowi przemysłowemu (Industrial Internet) znacznie wzrośnie wydajność infrastruktury technicznej. – „Energia przyczynia się do rozwoju współczesnej gospodarki i odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu – podkreśla Bolze. – „Musimy się zmierzyć
z ograniczeniami dotyczącymi sektora energetycznego i stworzyć solidne podstawy dla przyszłych inwestycji, postępu i poprawy jakości życia. Jesteśmy to winni następnym pokoleniom
.