Wielki sukces CEZAMAT-u

CEZAMAT PW Sp. z o.o. znalazła się w gronie trzech zwycięskich polskich projektów, które zostały zakwalifikowane jako laureaci konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020. Projekt CEZAMAT-Environment będzie dotyczyć innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych, umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska. Wyłonione 30 stycznia przez Komisję Europejską projekty otrzymają prawie po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu uruchomienia w Polsce nowej instytucji badawczej – Centrum Doskonałości. Najlepsze biznesplany otrzymają wnioskowane środki, a tym samym niepowtarzalną szansę na realizację projektów.

 

Teaming for Excellence to prestiżowy program organizowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Jego celem jest wyrównywanie poziomu rozwoju naukowego oraz zmniejszanie jakościowych różnic pomiędzy badaniami prowadzonymi w poszczególnych krajach europejskich. Ideą konkursu jest powołanie nowej instytucji badawczej przy aktywnej współpracy i wymianie doświadczeń z zagranicznymi uznanymi partnerami – ośrodkami naukowymi.

Obszar tematyki CEZAMAT-Environment poświęcony będzie badaniom podstawowym i wdrożeniom samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających zmasowane równolegle oraz przestrzennie, rozproszone wykrywanie zagrożeń dla środowiska i innych parametrów określających stan zasobów naturalnych (np. lasów, upraw rolnych czy ekosystemów wodnych).

 

Obszar badawczy CEZAMAT-Environment dotyczyć będzie m.in. takich aspektów życia jak: rolnictwo, zdrowa żywność czy środowisko i jego ochrona. Wiemy, że istnieje poważny problem z obserwowaniem, rejestrowaniem i przeciwdziałaniem negatywnym wpływom, jakie mogą pojawić się w na styku tych przestrzeni. Dlatego CEZAMAT-Environment chce skupić się na tworzeniu systemów monitorujących oddziaływania pomiędzy tymi sferami. Budowanie inteligentnych, samoorganizujących się i autonomicznych sieci bezprzewodowych czujników wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu wielu różnych dziedzin, które posiadamy dzięki współpracy z naszymi partnerami w konsorcjum CEZAMAT. – podkreśla prof. Romuald B. Beck, wiceprezes ds. naukowych w Cezamacie.

 

Centrum będzie miało wybitnie interdyscyplinarny zakres tematyki badawczej i będzie sprzyjało jednoczeniu najwyższej klasy zespołów badawczych (z Polski i nie tylko) z dziedzin takich jak: elektronika, informatyka, nanotechnologia, chemia, biochemia, MEMS, telekomunikacja, inżynieria środowiska, fizyka, inżynieria materiałowa i nauki przyrodnicze. Pierwszorocznym celem projektu (objętym fazą CSA) jest opracowanie szczegółowego i solidnego biznesplanu dla utworzenia Centrum tak, aby było zdolne do osiągnięcia swojej długofalowej wizji.

Nowe Centrum będzie zlokalizowane na terenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, jednego z największych projektów POIG (100 mln euro) powstającego na terenie Politechniki Warszawskiej, którego budowa ma zostać ukończona pod koniec 2015 roku, a więc równocześnie z przewidywanym terminem zakończenia opracowywania biznesplanu.

W nowo utworzonym Centrum Doskonałości będą stosowane najlepsze praktyki w zakresie nauki, innowacji i zarządzania, wywodzące się z wysoko rozwiniętych europejskich instytutów. W ciągu pierwszych pięciu lat działalności ustanowiona zostanie prawie samofinansująca i zrównoważona europejska instytucja zorientowana na najbardziej zaawansowane badania środowiskowe.

Cele te zostaną osiągnięte wspólnym wysiłkiem Partnerów projektu czyli Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (Polska), CEZAMAT PW Sp. z o.o. (Polska), CEA-Tech (Francja), Fraunhofer-Gesellschaft (FhG, Niemcy).

 

Łącznie na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy służy wyłonieniu najbardziej innowacyjnych propozycji, które dostają środki na rozwinięcie pomysłu. Zwycięzcy drugiego etapu otrzymają dofinansowanie na złożone w ramach konkursu projekty.