Waloryzacja w zamówieniach publicznych – jak renegocjować umowy w toku?

Fot. Konfederacja Lewiatan

W dniu 25 lipca Sejm przegłosował długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), która dała możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych o nieprzewidziane zmiany w prawie. Wszystkie nowo zawarte kontrakty będzie można więc renegocjować o zmiany płacy minimalnej, stawki VAT lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne. Jak jednak poradzić sobie z umowami już zawartymi – w dodatku na 3 lub 4 lata?

Kluczowe jest, by przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji jednoznacznie wskazywały, iż umowy w toku również mogą być renegocjowane – zgodnie z nowo uchwalonym prawem. Taki zapis powinien jednoznacznie wskazywać na konieczność waloryzacji, która wiązałaby zarówno wykonawców, jak i Zamawiających.

„Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończeniu prac na poselskim projektem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w Sejmie. Znalazły się w nim zmiany, o których wprowadzenie od lat zabiegaliśmy, wskazując na nie w „Czarnej Liście Barier. Niestety, w uchwalonej przez Sejm ustawie wątpliwości interpretacyjne mogą budzić przepisy przejściowe, które pozwoliłyby na ochronę interesów w toku czyli kontraktów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy w najbliższym czasie zmieni się sposób oskładkowania umów zleceń, a to w znacznym stopniu wpłynie na koszt wykonywania usług”– mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jeśli Senat spojrzy na propozycję posłów PO równie przychylnym okiem jak Sejm, to zamówienia publiczne staną się bardziej transparentne, wzrośnie ich konkurencyjność, a środki publiczne będą wydawane w sposób bardziej racjonalny. Wpłynie to również na zwiększenie zainteresowania zamówieniami publicznymi wśród przedsiębiorców, którzy do tej pory nie brali w nich udziału, ponieważ nie chcieli konkurować tylko i wyłącznie ceną.

By uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisu przejściowego Konfederacja Lewiatan złożyła stosowną poprawkę do Marszałka Senatu. Jej przyjęcie pozwoli na jednoznaczne wytyczenie zasad postępowania dla Zamawiających i wykonawców zamówień publicznych.