Ubezpieczenia dla MŚP: więcej gwarancji w Gothaer

Nie ma branży bez ryzyka, jest tylko nieodpowiednia ochrona. Dlatego Gothaer TU S.A., dla którego sektor MŚP jest jednym z kluczowych obszarów, umożliwia sprofilowanie ubezpieczenia firmy pod kątem specyfiki branży, w której działa. Od 16 marca br. małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z nowego produktu GoBiznes, który obejmuje ubezpieczenie majątkowe, OC oraz liczne usługi dodatkowe, m.in. asystę prawną i assistance. Jak podkreślają przedstawiciele Gothaer, tylko rzetelna analiza potrzeb firmy i ryzyk w branży pozwala na przygotowanie kompletnego pakietu ubezpieczeniowego. A języczkiem u wagi może być jakość procesu likwidacji szkód.

Sektor MŚP to jeden z filarów polskiej gospodarki. Z dostępnych źródeł wynika, że w Polsce działa ok. 1,8 mln firm, z czego większość, bo aż 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa.[1] Co więcej, MŚP w ramach PKB generują co drugą złotówkę.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo szybko się rozwijają w Polsce i sięgają po rozwiązania, które z jednej strony budują ich przewagę konkurencyjną, a z drugiej zabezpieczają ich działalność. Coraz częściej jako inwestycję traktują ubezpieczenie, bo zdają sobie sprawę, że jego brak w sytuacji wystąpienia szkody, może oznaczać poważne konsekwencje finansowe i przez dłuższy czas trudności w dalszym prowadzeniu biznesu. Gothaer widzi tutaj spory potencjał rozwoju, tym bardziej, że nasycenie polisami majątkowymi w sektorze MŚP nie przekracza 70% – mówi Adam Dwulecki, członek zarządu Gothaer TU S.A.

Asysta i ochrona prawna w pakiecie

GoBiznes to elastyczna oferta skierowana do małych i średnich firm, której najważniejsze elementy to ubezpieczenie majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju, odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością a także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość wybrania szeregu dodatkowych ubezpieczeń, m. in. NNW pracowników czy ochrony prawnej.

– O ile zarządzający małymi i średnimi firmami w Polsce zdają sobie sprawę z konieczności posiadania podstawowego zakresu ochrony, o tyle często nie dostrzegają wagi usług dodatkowych. Takie elementy jak pomoc po wystąpieniu szkody (assistance), telefoniczna pomoc prawna czy refundacja kosztów prawnika oraz kosztów sądowych w sporze dotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej, ułatwiają szybkie załatwienie sprawy bez konieczności poniesienia dodatkowych, często bardzo wysokich, kosztów. W Gothaer te produkty możemy włączyć do zakresu ubezpieczenia– podkreśla Marta Mazaraki, Menedżer ds. Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gothaer TU S.A.

Proces likwidacji szkody zaczyna się w momencie zawarcia polisy

Obok ceny i zakresu udzielonej ochrony, przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczeniowego, należy zwrócić szczególną uwagę na jakość procesu likwidacji szkód.

– Każda firma, chce skupić się na tym, na czym się dobrze zna, a w tych dziedzinach funkcjonowania, które wykraczają poza jej podstawową działalność, woli polegać na usługach wyspecjalizowanego partnera zewnętrznego. Dlatego też w przypadku powstania szkody chcemy maksymalnie odciążyć przedsiębiorcę od zbędnych formalności – podkreśla Marta Mazaraki.

W ramach wdrożonej „szybkiej ścieżki” likwidacji szkód dla MŚP, Gothaer wymaga minimum informacji i dokumentów, które pozwolą na przeprowadzenie sprawnego i zadowalającego procesu likwidacji szkód. W efekcie przedsiębiorca będzie mógł szybko powrócić do normalnej działalności i zminimalizować ryzyko utraty klientów i przychodów..

Dedykowane pakiety branżowe

Gothaer wyszedł naprzeciw zróżnicowanym potrzebom małych i średnich firm, w zależności od sektora, w jakim działają, i przygotował ubezpieczeniowe pakiety branżowe. Pierwszy skierowany jest do właścicieli aptek i w porównaniu do standardowej ochrony jest rozszerzony m.in. o ubezpieczenie kosztów utylizacji leków czy OC farmaceuty. Pakiet dla dilerów samochodowych i warsztatów samochodowych zawiera ubezpieczenie pojazdów nowych oraz przyjętych w celu sprzedaży lub wykonania zamówionej usługi. Kolejny pakiet dla właścicieli hoteli może obejmować ochroną rzeczy gości hotelowych, w także samochodów pozostawionym na parkingu należącym do hotelu, a oferta dla firm budowlanych zawiera ubezpieczenie maszyn budowlanych, również na placach budów..

– Firmy tworzące sektor MŚP to klienci cenieni przez zakłady ubezpieczeniowe, ale i bardzo specyficzni. Zarządzający małymi i średnimi biznesami są bardzo wymagający, gdyż z jednej strony chcą minimalizować koszty, z drugiej zaś stawiają nam ubezpieczycielom bardzo wysokie wymagania. Dlatego konsekwentnie staramy się w tym względzie wyróżnić na rynku i proponujemy pakiety branżowe, które pozwolą zapewnić maksymalny zakres ochrony, adekwatny do potrzeb firmy i branży, w której działa – dodaje Adam Dwulecki z zarządu Gothaer TU S.A.

Produkt GoBiznes jest adresowany do przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł i 20 mln zł dla wszystkich lokalizacji. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, to zastosowanie ma kryterium obrotu (niższy niż 10 mln zł). Z oferty mogą skorzystać także osoby fizyczne będące właścicielami budynków lub lokali, w których najemca prowadzi działalność gospodarczą. Pakiety GoBiznes dostępne są u agentów i brokerów współpracujących z Gothaer.


[1] Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, [w:] http://www.parp.gov.pl/index/more/44413