Trzech wykonawców wybuduje dolnośląski odcinek S5

13-kilometrowy odcinek dolnośląskiego fragmentu trasy S5 firma Dragados wybuduje za kwotę 310,4 mln zł brutto. Projekt od miejscowości Krościna do wysokości miejscowości Marcinowo będzie zrealizowany w systemie „Projektuj i Buduj”. Tym samym firma Dragodos S.A. dołączyła do firm wykonawczych Budimex-Heilit+Woerner oraz Astaldi, które realizują dwa pozostałe zadania budowy trasy S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Wrocław Północ (połączenie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8).

 

W ramach realizacji tego odcinka przewiduje się budowę między innymi dwóch węzłów drogowych Krościna i Prusice oraz Obwodu Utrzymania Drogi. Ponadto w ciągu drogi powstanie pięć obiektów mostowych oraz dziewięć wiaduktów. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca). W ciągu 14 dni nastąpi przekazanie placu budowy.

 

Inwestycja to fragment planowanej drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy-Bydgoszcz-Poznań-Wrocław. Realizacja tej trasy zapewni powiązanie województwa dolnośląskiego z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej, a także – poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia (A8) – z południowym i zachodnim rejonem województwa dolnośląskiego. Planowany odcinek drogi zapewni poprawę warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Rawiczem, Trzebnicą i Wrocławiem oraz umożliwi aktywizację terenów położonych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej.

Trasa S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła)- węzeł Wrocław Północ będzie liczyła ponad 48 km długości. W ramach dolnośląskiego odcinka wybudowanych zostanie sześć węzłów drogowych: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno. Rozbudowany zostanie również istniejący węzeł Wrocław Północ. Cały dolnośląski odcinek będzie kosztować 1482,2 mln zł brutto. Planowane oddanie do ruchu tej trasy to grudzień 2017 r.