Top Inwestycje Komunalne 2015 – decydująca faza konkursu

Katowice 10 marca 2015r. – Rekordowa liczba zgłoszeń i większa niż 

w poprzednich edycjach liczba nominowanych – z roku na rok rośnie zainteresowanie ogólnopolskim plebiscytem Top Inwestycje Komunalne. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Głosowanie w Internecie trwa do 7 kwietnia br.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2015 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Celem plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

– Chcemy wyłonić najlepsze praktyki oraz docenić tych, którzy dzięki odważnym decyzjom osiągnęli sukces inwestycyjny. W tym roku rekordową liczbę zgłoszeń. Dlatego po przeanalizowaniu wszystkich projektów, we współpracy z Radą Konsultacyjną,
w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści i eksperci, postanowiliśmy wybrać aż 25 inwestycji. To pierwsza taka sytuacja od początku organizowania konkursu – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Z wytypowanych 25 projektów Rada Konsultacyjna wyłoni zwycięskie Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce. Do 7 kwietnia br. także internauci mogą głosować na najlepszy ich zdaniem projekt. Inwestycja, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma nagrodę specjalną.

Nominowani do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2015:
– odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej i gminach partnerskich
– uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała
– Gdyńskie Centrum Filmowe
– Pomorska Kolej Metropolitalna
– sortownia odpadów komunalnych „Barycz” w Krakowie
– Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
– Cricoteka z Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie
– Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
– rewitalizacja zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach
– uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gorzowie Wlkp. i gminach sąsiednich
– poprawa stanu gospodarki wodno–ściekowej w Bielsku-Białej
– przebudowa Rynku Głównego w Oświęcimiu
– infrastruktura sportowo-rekreacyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie
– Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
– Afrykarium i Oceanarium w ZOO we Wrocławiu
– siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
– udostępnienie terenów inwestycyjnych „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej
– Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
– Art.Inkubator w Łodzi
– Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
– Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
– budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina
– rozwój sieci tramwajowej w Toruniu
– Centrum Demonstracyjne OZE w Bydgoszczy
– biogazownia na terenie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Główne kryteria oceny, którymi kierują się członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu, to: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca
z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Radę Konsultacyjną konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 tworzą: Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator EEC, Sławomir Majman, prezes PAIiIZ, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Jan Olbrycht, europoseł, Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Polkowicki, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Piotr Wojaczek, prezes KSSE.

Statuetki Top Inwestycji Komunalnych zostaną wręczone podczas uroczystej gali towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (European Economic Congress – EEC – 20-22 kwietnia 2015 r.). W największej imprezie biznesowej Europy Centralnej weźmie udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy. Na sesjach tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy, spotkają się najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej.