„Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia przemysłowe”. Podsumowanie seminarium PCO S.A.

W dniu 2 września 2014 r., podczas XXII MSPO w Kielcach odbyło się seminarium „Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia przemysłowe” zorganizowane przez PCO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

W ramach seminarium zaprezentowano stan badań nad wyrobami wykorzystującymi technologię termowizyjną. Omówiono również urządzenia termowizyjne wytwarzane przez PCO S.A.

Prelegenci – przedstawiciele WAT oraz firmy PCO S.A. dokonali prezentacji projektów badawczych oraz wdrożeń z zakresu technologii termowizyjnej.

Profesor Henryk Madura z WAT w swoim referacie przedstawił termowizyjne systemy obserwacyjne oraz wyniki prac badawczych i rozwojowych w latach 2007-2013. Dr inż. Marcin Muszkowski z PCO S.A. omówił nowoczesne kamery termowizyjne opracowane w PCO S.A. przeznaczone do systemów przeciwlotniczych i systemów kierowania ogniem. Dr Tomasz Sosnowski z WAT wygłosił referat: „Pomiary parametrów, kalibracja i testowanie obserwacyjnych kamer termowizyjnych”. Jerzy Wiśnioch, Główny Technolog PCO S.A. przedstawił potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych.

Seminarium zakończyła dyskusja na temat kierunków rozwoju wyrobów korzystających z technologii termowizyjnej. Było to już drugie wydarzenie poświęcone termowizji organizowane przez PCO S.A. oraz Wojskową Akademię Techniczną.