Terminowy płatnik to wiarygodny klient

Terminowa spłata zobowiązań powinna stanowić fundamentalną zasadę każdego kredytobiorcy. Niestety część osób z różnych powodów nie reguluje należności na czas. Zadłużenie Polaków pod koniec marca bieżącego roku osiągnęło już poziom 40,46 mld zł[1]. Banki w takiej sytuacji najczęściej raportują do Biura Informacji Kredytowej, a zgromadzone tam dane służą w przyszłości do opiniowania na temat historii kredytowej. Expander zwraca uwagę, że chociaż niektóre instytucje tolerują niewielkie opóźnienia, większość jest jednak bardzo skrupulatna.

 

Banki raportują do BIK-u w oparciu o własne procedury dotyczące opóźnień w spłatach kredytów. W przypadku powstania zaległości kredytobiorca może zapoznać się ze stosowną adnotacją po około 2 miesiącach od daty powstania długu. W tym celu może samodzielnie pobrać raport z Biura Informacji Kredytowej i sprawdzić czy oraz w jaki sposób fakt ten został zarejestrowany. Niektóre instytucje dokonują zgłoszeń na bieżąco, wskazując nieprawidłowości z dokładnością do jednego dnia. Dlatego nawet jeśli zapłacimy ratę np. dwa dni po terminie, odnotowane zostaną dwa dni opóźnienia. Nawet niewielkie kilkudniowe długi, jeśli będą się powtarzać, mogą w przyszłości utrudnić uzyskanie kredytu.

 

Warto przy tym podkreślić, że nieprawdą jest, iż wyłącznie zaległości powyżej miesiąca negatywnie oddziałują na historię kredytową. W wielu przypadkach wpływ mają bowiem nawet jednodniowe opóźnienia, a jeśli nie są to odosobnione przypadki, mogą stanowić gorszy wskaźnik niż jednorazowa zaległość powyżej 30 dni.

 

Niektóre banki jednak nie zgłaszają kilkudniowych opóźnień, co oznacza, że przykładowo rata uregulowana 4 dni po terminie, zostaje odnotowana w bazie jako opłacona na czas. Najczęściej wynika to z polityki danej instytucji. Są także takie, które nie zgłaszają przekroczonych limitów, jednak rejestrują każdą nieścisłość w swojej wewnętrznej bazie. Dzięki temu taka osoba nie może liczyć na atrakcyjne warunki lub nawet może spotkać się z odmową udzielania kolejnych kredytów.[1] Dane na podstawie 27. edycji raportu InfoDług stworzonego w oparciu o informacje gromadzone przez BIG InfoMonitor SA, Biuro Informacji Kredytowej i Bankowy Rejestr Dłużników Związku Banków Polskich.