Telefonia konwergentna rozwiązaniem dla mobilnych pracowników

Pracownicy, którzy używają prywatnych urządzeń do wykonywania służbowych czynności pracują zdecydowanie wydajniej. W przypadku telekomunikacji „przesiadka” z telefonu firmowego na własny smartfon wiąże się jednak z szeregiem ograniczeń. Rozwiązaniem tych problemów jest technologia telefonii konwergentnej, pozwalająca na zaimplementowanie do własnego urządzenia wszystkich udogodnień znanych z biura.

Zjawisko BYOD (ang. Bring Your Own Device) polega na tym, że pracownicy do wykonywania swoich zadań służbowych wykorzystują prywatne urządzenia, jak np. smartfony, laptopy czy tablety. Rozwiązanie to dostarcza obustronnych korzyści. Podwładni mogą wykonywać swoją pracę na urządzeniach, które znają i na których pracuje im się wygodnie. Pracodawcy natomiast mają dzięki temu możliwość redukcji kosztów prowadzenia działalności, ponieważ BYOD niweluje koszty zakupu nowych urządzeń co 2-3 lata. – Największą korzyścią płynącą z pracy na własnym urządzeniu jest wzrost mobilności i elastyczności pracowników, którzy nie muszą pamiętać, by nosić przy sobie kilka urządzeń. Wzrost komfortu pracy i efektywności to główne przyczyny, dla których BYOD spotyka się z pozytywnym odbiorem w firmach – mówi Marcin Rusewicz z firmy MCX Telecom, dostarczającej rozwiązania telefonii konwergentnej dla przedsiębiorstw. W 2015 r. prawie połowa polskich pracowników MŚP (48 proc.) deklarowała, że do zadań służbowych używa własnego smartfona.

Biuro w smartfonie

Największym wyzwaniem, z jakim zmagają się przedsiębiorstwa w obszarze telekomunikacji mobilnej, jest problem utraty niektórych funkcjonalności w momencie, w którym pracownicy korzystają z własnych urządzeń. W stosunku do korzystania z wewnętrznej sieci telefonicznej, znacznemu utrudnieniu ulega m.in. płynne przekierowywanie rozmów, a tzw. „połączenia brokerskie” (czyli przełączanie między zwieszonymi rozmowami) są w ogóle niemożliwe. Rozwiązaniem tych problemów, które jednocześnie znacznie podnosi wydajność pracy mobilnych podwładnych, jest system telefonii konwergentnej. – Zastosowanie telefonii konwergentnej integruje urządzenia mobilne pracowników z centralą telefoniczną firmy, dzięki czemu zaczynają być one dostępne także pod numerem wewnętrznym. Dzięki telefonii konwergentnej możliwe jest połączenie takiego telefonu z firmowym systemem CRM, włączenie go w skład grupy huntingowej, a także kompleksowe monitorowanie i rejestrowanie połączeń. Co ważne dla pracowników, monitorowane i nagrywane mogą być tylko połączenia służbowe – mówi Marcin Rusewicz. Wyposażenie pracowników w system telefonii konwergentnej pozwala przede wszystkim na redukcję kosztów, ponieważ kiedy to tylko możliwe, wykorzystuje do transmisji rozmów połączenie bezprzewodowe Wi-Fi. Ponadto, dzięki zastosowaniu dedykowanej aplikacji, system ten umożliwia dostęp do funkcjonalności znanych z biura (czyli np. firmowej listy kontaktów), a także systemu zarządzania obecnością, dzięki czemu produktywność pracownika znacząco wzrasta. System telefonii konwergentnej dba także o zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ponieważ pozwala regulować, w jakich godzinach połączenia służbowe mogą być przekazywane.

Szerokie zastosowanie

Rozwiązania telefonii konwergentnej sprawdzą się przede wszystkim tam, gdzie BYOD jest wykorzystywane najczęściej, a więc w przedsiębiorstwach z grupy MŚP. Usprawnienia w pracy docenią przede wszystkim osoby, które bardzo często wykonują swoje zadania poza biurem i liczą się dla nich takie wartości jak mobilność i szybki dostęp do najważniejszych funkcji komunikacyjnych w jednym miejscu. System telefonii konwergentnej może być też przekazywany pracownikom związanym z firmą dorywczo, np. freelancerom. Dzięki takiemu systemowi będą mogli oni wykonywać swoje zadania z domu, nie tracąc przy tym na produktywności ze względu na brak dostępu do niektórych funkcji. System ten docenią także osoby często podróżujące za granicę, gdyż, dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego, w znacznym stopniu redukuje on koszty związane z roamingiem.

Telefonia konwergentna to innowacyjne rozwiązanie, którego implementacja zwróci się pracodawcy w postaci wydajniejszych i bardziej zadowolonych pracowników. Dzięki temu, że niweluje ona ograniczenia, z jakimi wiąże się korzystanie z własnego telefonu komórkowego, otwiera ona przed firmą nowe możliwości w takich zakresach jak praca zdalna, obsługa klienta czy podróże służbowe.