Synergia nauki i biznesu poprzez rozwój infrastruktury badawczej

Fot. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

W dniach 13-15 października br. w Warszawie odbyła się interdyscyplinarna konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes. zorganizowana przez Politechnikę Warszawską, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele największych polskich instytutów badawczych oraz czołowych firm stawiających na innowacyjne rozwiązania – Samsung Electronics, Vigo System, Grupa Adamed, IBM Polska oraz PESA Bydgoszcz. Zgromadzeni goście dyskutowali o możliwościach współpracy w obszarze wysokich technologii. Patronem honorowym konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Główną ideą wydarzenia było zacieśnienie relacji między środowiskiem naukowym a biznesem oraz zapoczątkowanie współpracy, która pozwoliłaby na bardziej efektywne wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury badawczej jaka na przestrzeni ostatnich lat powstała w Polsce. Wystąpienia na forum oraz rozmowy kuluarowe przedstawicieli nauki i biznesu miały na celu wzajemną wymianę doświadczeń i oczekiwań, lepsze zrozumienie specyfiki działania obu tych środowisk, a w konsekwencji poprawę skuteczności współpracy oraz osiągnięcie obopólnych korzyści i lepszego zaspokojenia potrzeb rynku.

Uznani paneliści i zróżnicowany program konferencji

Konferencja Nauka.Infrakstruktura.Biznes. była jedną z nielicznych okazji do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami prestiżowych polskich instytucji badawczych. Organizatorom udało się zgromadzić na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej reprezentantów wiodących jednostek naukowo-badawczych z całej Polski, m.in. z Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET-Dolina Lotnicza, Śląskiej BIO-FARMY oraz konsorcjum Eco-Tech Complex z Lublina. Zaproszeni goście omówili podczas panelu instytutowego osiągnięcia, potencjał naukowy oraz możliwości i pola współpracy reprezentowanych ośrodków naukowych.

Gościem specjalnym konferencji był Andreas Wild, dyrektor zarządzający Wspólnej Inicjatywy Technologicznej ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) powołanej przez Unię Europejską. Andreas Wild wygłosił prezentację na temat pozyskiwania funduszy poprzez partnerstwo publiczno-prywatne w ramach programu „Horyzont 2020” na badania naukowe i innowacje w kluczowych obszarach mogących przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji głos zabrali przedstawiciele firm, które od lat osiągają sukcesy dzięki bliskiej współpracy z ośrodkami badawczymi oraz konsekwentnemu wdrażaniu nowoczesnych technologii: Samsung Electronics, Vigo System, Grupa Adamed, IBM Polska oraz PESA Bydgoszcz. W czasie panelu biznesowego prelegenci wspominali o zastosowaniu w swojej ofercie innowacyjnych rozwiązań, współpracy z naukowcami oraz o własnych centrach naukowo-badawczych.

 

Synergia nauki i biznesu – klucz do sukcesu

Przykładami praktycznego połączenia wiedzy z zakresu nauk ścisłych z biznesem były wystąpienia przedstawicieli innowacyjnych start-upów: Flytronic, Intelclinic oraz MySpiroo. Flytronic to dynamicznie rozwijająca się firma będąca pierwszym polskim dostawcą bezzałogowych platform latających do polskiej armii. Z kolei założyciele Intelclinic stworzyli maskę NeuroOn do polifazowego snu, której zadaniem jest z jednej strony monitorowanie aktywności mózgu i organizmu użytkownika w celu zoptymalizowania snu, a z drugiej aktywne oddziaływanie na człowieka w celu realizacji takiego planu. MySpiroo, rozwiązanie z pogranicza nowych technologii i medycyny, to spirometr (urządzenie pozwalające astmatykom na ocenę stopnia zwężenia oskrzeli) mierzący wiele parametrów oddechowych, który połączony jest bezprzewodowo ze smartfonem. Wyniki pomiarów pozwalają m.in. na przewidzenie ataku astmy, rozróżnienie problemów płucnych od sercowych. Dzięki synchronizacji z telefonem użytkownik rejestruje bezpiecznie chwilowe dane, do których ma potem wygodny dostęp, może je także łatwo udostępnić swojemu lekarzowi.

Kolejnym punktem w programie drugiego dnia konferencji były otwarte debaty dotyczące rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii. Pierwsza z nich, moderowana przez prof. dr. hab. Jacka Baranowskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych z udziałem dr. hab. Adama Babińskiego z Zakładu Fizyki Ciała Stałego UW oraz dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego i dr. inż. Andrzeja Hrubana z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych miała na celu ocenę możliwości praktycznego zastosowania i potencjału nowych materiałów dla elektronikigrafenu oraz związków molibdenu. Temat drugiej debaty Internet Rzeczy – czy jesteśmy na niego gotowi? moderowanej przez prof. Tomasza Skotnickiego z CEZAMAT-u z udziałem Rafała Kuca, Group Leader/Lead Architect z firmy Samsung oraz Piotra Pietrzaka, Chief Technology Officer z IBM wzbudził gorącą dyskusję zarówno wśród panelistów jak i przybyłych gości. Dla podkreślenia znaczenia Internetu Rzeczy w codziennym życiu oraz w celu ukazania stanu aktualnie prowadzonych pionierskich prac badawczych w tym zakresie, prof. Skotnicki zaprezentował innowacyjny system czujników Smart Home umożliwiający wymianę informacji na temat temperatury powietrza, natężenia światła, poziomu ciśnienia czy położenia w przestrzeni wybranych obiektów, pozwalający na całościową kontrolę tych parametrów przez użytkownika.

Trzeci, ostatni dzień konferencji, skierowany był do uczestników programu SIMS – Science Infrastructure Management Support (projekt pt. „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) realizowanego przez NCBR. Celem spotkania było podsumowanie efektów pierwszego etapu projektu – wyjazdów stażowych, dzięki którym ich uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się procesom zarządczym tak z punktu widzenia nauki, jak i biznesu w Technische Universität Dresden, Fraunhofer MOEZ & IZI w Niemczech i firmie IBM w USA. Uczestnicy tej części konferencji zapoznali się również z kolejnym etapem projektu SIMS – programem szkoleń oraz zastanowili się nad kolejnymi działaniami w ramach nowo powstającego Stowarzyszenia SIMS.

Celem Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest nie tylko stworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w Europie, ale również zainicjowanie funkcjonowania wspólnej platformy wymiany poglądów i współdziałania świata nauki i biznesu w zakresie generowania interdyscyplinarnych, ambitnych projektów, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki – podkreślił profesor Romuald Beck, wiceprezes ds. naukowych spółki CEZAMAT PW. Najlepszym przykładem takich działań jest konferencja Nauka.Infrakstruktura.Biznes., która dzięki obecności i aktywności tak znamienitych gości z obu wspomnianych sfer, stała się znakomitym forum wymiany podglądów pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Wierzymy, że dzięki aktywnemu współdziałaniu obu tych światów na każdym etapie opracowywania nowych technologii uzyskamy efekt synergii o nieosiągalnej dotąd sile oddziaływania – dodał prof. Beck.