Światowy Dzień Antykoncepcji

26 września po raz 8. w ponad 70 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Antykoncepcji (World Contraception Day). Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Twoje życie. Twoja przyszłość” i ma na celu podkreślenie, jak istotne w życiu młodych ludzi jest przyszłościowe myślenie w kontekście antykoncepcji oraz fakt, że nie powinna mieć ona charakteru działania „na ostatnią chwilę”.

 

Zmieniają się potrzeby młodych ludzi, ich dążenia i plany. W ślad za przeobrażeniami ich stylu życia podąża też nowoczesna antykoncepcja. Okazuje się, że najpopularniejsze metody zapobiegania ciąży nie zawsze stanowią dla nich najlepsze rozwiązanie. Dobrym przykładem są tabletki antykoncepcyjne, które wymagają bezwzględnej regularności, a ta dla wielu młodych kobiet jest trudna do osiągnięcia. Z tego względu na całym świecie coraz większą popularnością cieszy się antykoncepcja długoterminowa, która wpisuje się w oczekiwania młodych ludzi, którzy często odkładają założenie rodziny na później. W Finlandii[1] na przykład obecnie już co piąta kobieta stosuje długoterminowe rozwiązania, takie jak hormonalny system wewnątrzmaciczny.

 

W odróżnieniu od tabletek, antykoncepcja długoterminowa nie wymaga codziennego stosowania. Jednorazowa aplikacja hormonalnego systemu wewnątrzmacicznego zapewnia skuteczną ochronę przez kilka kolejnych lat. W tym czasie można cieszyć się życiem we dwoje i realizować swoje aspiracje: studiować, podróżować, czy zbierać doświadczenie zawodowe, bez obaw związanych z nieplanowaną ciążą. Jeśli zaś zmianie ulegną życiowe plany czy priorytety, nic nie stoi na przeszkodzie rozpoczęcia starań o dziecko: płodność wraca już z chwilą usunięcia systemu wewnątrzmacicznego czy implantu.

 

W przypadku tabletek efektywność wymaga bezwzględnej konsekwencji. Tymczasem o co najmniej jednej tabletce w cyklu zapomina blisko połowa kobiet[2]. Jeden wewnątrzmaciczny system hormonalny działa natomiast przez trzy lata. Przez ten czas konieczne byłoby przyjęcie ok. 1092 pigułek antykoncepcyjnych. Oznacza to potencjalnie 1092 okazje do popełnienia błędu. Upowszechnienie wiedzy na temat różnorodnych form antykoncepcji – w tym tych najbardziej nowoczesnych jak antykoncepcja długoterminowa – to szansa na to, by młodzi ludzie podejmowali w przyszłości bardziej odpowiednie decyzje odnośnie życia seksualnego oraz świadomie planowali powiększenie rodziny – tłumaczy dr Grzegorz Południewski, ginekolog-położnik.

 

Antykoncepcja długoterminowa jest – zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – uznawana za jedną z optymalnych form antykoncepcji: o korzystnym profilu korzyści w stosunku do ryzyka. Co ważne, mogą z niej korzystać także młode kobiety.

 

Światowy Dzień Antykoncepcji organizowany jest od 2007 roku. W jego ramach podejmowane są różnorodne tematy dotyczące odpowiedzialnego życia seksualnego oraz nowoczesnej antykoncepcji. Kampanię wspiera koalicja 11 organizacji pozarządowych z całego świata oraz przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych.

 

Więcej informacji na www.mozeszzapomniec.pl, www.your-life.com,

 [1] Kaislauso J, Uterine perforation caused by intraute devices, Human Reproduction, 2013, (28): 1546-1551

[2] Rosenberg, Waugh.: AJOG 1999;180:S276, n=942